IBM 8-bar logo Kasangkapan sa Kahandaan para sa mga Guro

Pag-unawa sa iyong mga manonood lagari

3 mga estudyante
30 minuto

Sa aktibidad na ito, magtutulungan ang mga estudyante sa mga grupo na may tatlo hanggang tatlo para galugarin ang isang sitwasyon. Magsasanay sila sa paghahanda ng resume para sa isang estudyanteng kathang gamit ang tatlong mapagkukunan: detalye ng trabaho, personal na profile ng isang potensyal na aplikante, at isang resume template.

Ang aktibidad ay dinisenyo bilang isang lagari, na kung saan ay interactive at hold mag-aaral pananagutan para sa pag-ambag sa trabaho pantay. Sa katapusan ng aktibidad, magtutulungan ang klase para magkaroon ng magaspang na draft ng isang resume para sa sample aplikante.

Mga tagubilin sa Aktibidad

Pagbibigay-ginhawa sa karagdagang mga mapagkukunan

Kung nais mong maghukay ng mas malalim sa pagtuturo ng mga kasanayan sa pag-interbyu at bigyan ang iyong mga estudyante ng mas maraming pagsasanay, tingnan ang Open P-TECH 'sariling mga kurso ng pag-aaral.

*Paalala: Kakailanganin mong magrehistro para sa Open P-TECH para ma-access ang content na ito.