IBM 8-bar logo Verktøykasse for karriereberedskap for lærere

Forstå publikumsstikksag

3 studenter
30 min

I denne aktiviteten vil studentene samarbeide i grupper på tre for å utforske et scenario. De vil øve på å forberede en CV for en fiktiv student ved hjelp av tre ressurser: en stillingsbeskrivelse, en personlig profil av en potensiell søker og en CV-mal.

Aktiviteten er designet som et stikksag, som er interaktivt og holder studentene ansvarlige for å bidra like mye til arbeidet. På slutten av aktiviteten vil klassen samarbeide om å utvikle et grovt utkast til CV for utvalgssøkeren.

Instruksjoner for aktivitet

Forsterk med flere ressurser

Hvis du vil grave dypere i undervisningsintervjuferdigheter og gi studentene mer praksis, sjekk ut Open P-TECH 's selvstyrte studentkurs.

*Merk: Du må registrere deg for Open P-TECH for å få tilgang til dette innholdet.