IBM 8-bar logo Kasangkapan sa Kahandaan para sa mga Guro

Sagot ngayon, tanggapin ang iyong interbyu bukas fishbowl

Buong klase
30 minuto

Ang aktibidad na ito ay nagbibigay sa mga estudyante ng pagkakataong magpraktis sa pagsagot sa mga tanong sa interbyu at obserbahan ang pagsagot ng kanilang mga kaedad sa pagsagot sa mga tanong. Ito ay set-up bilang isang isda o panloob/panlabas na bilog, kaya ang mga mag-aaral ay lumahok at obserbahan. Dahil ang interbyu ay kinapapalooban kapwa ng verbal at di-verbal na komunikasyon, makakatulong ito sa mga estudyante na magsalita at manood.

Sa katapusan ng aktibidad, mas mauunawaan ng mga estudyante ang pinakamainam na mga kaugalian sa pagsagot sa mga tanong sa interbyu at mas tiwala sa sarili.

Mga tagubilin sa Aktibidad

Pagbibigay-ginhawa sa karagdagang mga mapagkukunan

Kung nais mong maghukay ng mas malalim sa pagtuturo ng mga kasanayan sa pag-interbyu at bigyan ang iyong mga estudyante ng mas maraming pagsasanay, tingnan ang Open P-TECH 'sariling mga kurso ng pag-aaral.

*Paalala: Kakailanganin mong magrehistro para sa Open P-TECH para ma-access ang content na ito.