IBM 8-bar logo Værktøjskasse til karriereberedskab for lærere

Svar i dag, ace dit interview i morgen fishbowl

Fuld klasse
30 min.

Denne aktivitet giver eleverne mulighed for at øve sig i at besvare interviewspørgsmål og observere deres jævnaldrendes besvarelse af spørgsmål. Det er set-up som en fishbowl eller indre / ydre cirkel, så eleverne deltager og observere. Fordi et interview involverer både verbal og ikke-verbal kommunikation, er det nyttigt for studerende at tale og se.

Ved aktivitetens afslutning vil de studerende have en bedre forståelse af de bedste fremgangsmåder til besvarelse af interviewspørgsmål og mere selvtillid.

Aktivitetsinstruktioner

Forstærk med yderligere ressourcer

Hvis du ønsker at grave dybere ned i undervisningen interviewe færdigheder og give dine elever mere praksis, så tjek Open P-TECH 's self-paced studerende kurser.

*Bemærk: Du skal tilmelde dig Open P-TECH for at få adgang til dette indhold.