IBM 8-bar logo Verktøykasse for karriereberedskap for lærere

Svar i dag, ess intervjuet ditt i morgen fishbowl

Full klasse
30 min.

Denne aktiviteten gir studentene en mulighet til å øve på å svare på intervjuspørsmål og observere sine jevnaldrendes svarspørsmål. Det er satt opp som en fiskebolle eller indre / ytre sirkel, slik at studentene deltar og observerer. Fordi et intervju innebærer både verbal og ikke-verbal kommunikasjon, er det nyttig for studentene å snakke og se på.

Ved slutten av aktiviteten vil studentene få en bedre forståelse av de beste fremgangsmåtene for å svare på intervjuspørsmål og mer selvtillit.

Instruksjoner for aktivitet

Forsterk med flere ressurser

Hvis du vil grave dypere i undervisningsintervjuferdigheter og gi studentene mer praksis, sjekk ut Open P-TECH 's selvstyrte studentkurs.

*Merk: Du må registrere deg for Open P-TECH for å få tilgang til dette innholdet.