Kasosyo sa Paaralan

Ang mga paaralang P-TECH ay mga pampublikong paaralan, pinamamahalaan at sinusuportahan ng lokal na distrito ng paaralan. Kadalasan kumpara sa magnet paaralan o charter schools, ang mga paaralan ng P-TECH ay isang natatanging modelo ng kanilang sariling.

arrow at parisukat

Paano ito gumagana

Ang mga distrito ng paaralan na bumubuo ng P-TECH school ay handa nang muling pag-aralan ang mga tradisyonal na huwaran ng enrollment, mga tauhan, kurikulum, at pag-iiskedyul. Dahil dito, ang mga departamento o katungkulan na nangangasiwa sa kurikulum at tagubilin, mag-aaral enrollment, career at teknikal na edukasyon, pasilidad, at akademikong patakaran ay dapat makibahagi sa paglikha at patuloy na suporta ng isang P-TECH school.

Ang mga distrito ay dapat handa ring makipagtulungan nang husto sa mga panlabas na kasosyo. Input mula sa Mga Kasosyo sa Kolehiyo at Industriya Partners hugis ng isang hanay ng mga desisyon sa paaralan, mula sa kurikulum upang suportahan, na kung saan ay kaugalian sa loob ng sole purview ng distrito.


Matagumpay na High School Partner

  • Magkaroon ng isang masinsinang lider ng paaralan at mga tauhan
  • Mag-utilize ng isang nakalaang espasyo
  • Magbigay ng bukas na recruitment ng estudyante batay sa interes ng estudyante
  • Magkaroon ng kurikulum na nagsasanib ng mga kursong high school sa kolehiyo, para makakuha ng high school diploma at postsecondary degree
  • Makipagtulungan sa isang industriya upang isama ang mga karanasan sa trabaho, kabilang ang pagtugtog at mga pagkakataong makipagtulungan
  • Makipagtulungan sa Community College Partner para bigyan ang mga estudyante ng suporta at patnubay sa kanilang high school at sa pagsisimula ng mga klase sa kolehiyo
Mga Kasosyo sa Paaralan

P-TECH high school partner
kailangang nababaluktot pa firm

Ang isang mahigpit at nakatuon kurikulum ay ang tanda ng anumang matagumpay na paaralan, ngunit ito ay lalong mahalaga sa P-TECH Modelo. Ang paaralan ay walang mga kailangan o pagsubok para makapasok at nangangakong magtapos sa pagtatapos ng lahat ng estudyante sa loob ng anim na taon kasama ang isang industriya na kinikilala ng AAS degree.

Dahil dito, ang mga aktibidad sa pagtuturo ng P-TECH ay dapat maingat at may layuning dinisenyo. Ang kurikulum ay kailangang magmaneho patungo sa pagtulong sa lahat ng estudyante na magkaroon ng mga kasanayan at kaalaman na kailangan nila para makatapos ng high school, magtamo ng AAS degree, at maging karapat-dapat sa ika-21 Siglo—anuman ang antas nila sa pagpasok sa programa.

Ang iskedyul na kinabibilangan kapwa ng mga kurso sa high school at kolehiyo ay maaaring mahirap bumuo. Ang layunin ay upang timplahin ang dalawang konteksto ng pagkatuto sa isang walang pinagtahian Scope & sequence upang payagan ang mga mag-aaral na umunlad at matugunan ang pagtaas ng mga pangangailangan ng programa.

Ang programa ay nakatuon lalo na sa Ingles, matematika, Pag-aaral at teknikal na kurso. Ito ay dapat idisenyo upang suportahan at patibayin ang isa't isa at bumuo ng kaalaman at mga kasanayan ng mga mag-aaral sa kaugnay na propesyonal na larangan.

Bukod pa rito, mahalaga na dalhin ng high School Partner ang kanilang kadalubhasaan sa kurikulum, pag-aaral ng mga pamantayan, programming at pedagogy sa modelo, habang binubuksan din ang pagbabago at mga bagong paraan ng pagtatrabaho.