logo ng ptech

P-TECH Blueprint

Banner Blue Print

Blueprint ay isang curated guide ng mga mapagkukunan upang maitatag, ipatupad, at isulong ang P-TECH modelo. Ang mga mapagkukunan ay nagbibigay ng pinakamahusay na mga gawi, template, at sampol para suportahan at pag-ibayuhin ang paglago ng programa ng P-TECH. Ang mga ari-arian ay inoorganisa sa pitong kategorya, bawat detalyadong aspeto ng P-TECH modelo at mga responsibilidad sa stakeholder.

Makipag-ugnay sa Amin

Narito tayo para tumulong! Magpadala sa amin ng email
para sa karagdagang suporta.