logo ng ptech

roadmap

roadmap banner

Ang P-TECH Modelo ay tumatagal ng mga mag-aaral sa isang nakatuon na paglalakbay, na nagbibigay-kakayahan sa kanila na magtapos sa isang high school diploma, isang industriya-kinikilala dalawang-taong post-secondary degree, at makabuluhang mga karanasan sa trabaho sa loob ng apat-na-taong-gulang na timeframe. Sa graduation, ang mga mag-aaral ay may kasanayan sa akademiko at propesyonal na kasanayan na kailangan upang pumasok sa entry-level career sa mapagkumpitensyaNG STEM field o upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa apat-na-taong-post na institusyon.

Ang multiyear roadmap na ito ay nagtatampok ng mahahalagang piraso sa pagbuo ng isang matagumpay na P-TECH paaralan at nilayong maging pangkalahatang gabay. Ang Roadmap ay dinisenyo upang gamitin sa konsiyerto sa P-TECH Blueprint. Ang mga matagumpay na paaralan ng P-TECH ay nagpapasadya at nagpapayaman ng mga aktibidad para magkasya ang kanilang partikular na mga pangangailangan, habang pinananatili pa rin ang katapatan sa modelo.

Makipag-ugnay sa Amin

Narito tayo para tumulong! Magpadala sa amin ng email
para sa karagdagang suporta.