logotyp ptech

Roadmap

Mapa drogowa banner

Model P-TECH zabiera uczniów w ukierunkowaną podróż, umożliwiając im ukończenie szkoły średniej, uzyskanie uznawanego w branży dwuletniego stopnia pomaturalnego oraz zdobycie znaczącego doświadczenia zawodowego w ciągu czterech do sześciu lat. Po ukończeniu szkoły, uczniowie posiadają akademickie i zawodowe umiejętności wymagane do rozpoczęcia kariery na poziomie podstawowym w konkurencyjnych dziedzinach STEM lub do kontynuowania nauki w czteroletniej instytucji policealnej.

Ta wieloletnia mapa drogowa podkreśla kluczowe elementy w rozwoju udanej szkoły P-TECH i jest przeznaczona jako ogólny przewodnik. Mapa drogowa została zaprojektowana tak, aby była używana w połączeniu z Planem P-TECH. Skuteczne szkoły P-TECH dostosowują i wzbogacają działania, aby dopasować je do swoich specyficznych potrzeb, jednocześnie zachowując wierność modelowi.

 • Ikona Rok planu

  Wskazówki dla okręgów szkolnych, uczelni społecznych i przedstawicieli przemysłu przy planowaniu szkoły P-TECH

  Wspólne podejmowanie decyzji Partner w szkole średniej Partner uczelni wspólnotowych Partner(y) branżowy(i)
  • Identify a visionary and talented school leader
  • Create a formal Steering Committee of key decision makers from each partner to guide the school from conception to reality
  • Tworzenie Komitetów Doradczych (jeśli ma być oferowana więcej niż jedna ścieżka branżowa)
  • Po opracowaniu Mapy (Map) Umiejętności, stwórz Zakres i Sekwencję, która integruje zajęcia w szkole średniej i wyższej, jak również doświadczenia w miejscu pracy.
  • Określanie kierunków studiów, które odpowiadają potrzebom partnerów przemysłowych w zakresie umiejętności
  • Zatrudnienie łącznika między szkołą średnią a szkołą wyższą
  • Identify the appropriate deans and faculty who will work with the high school and industry partners
  • Opracowanie mapy umiejętności opartej na umiejętnościach potrzebnych pracodawcom na poziomie podstawowym, która uwzględnia ścieżki stopni naukowych oraz rozwój zakresu i sekwencji.
  • Zatrudnienie Menadżera Programu Bran żowego, który będzie zarządzał i wdrażał zobowiązania branży wobec szkoły i jej uczniów.
  Ikona Rok planu
 • Ikona Rok 1

  Wskazówki dla interesariuszy dotyczące wdrażania w pierwszym roku szkolnego programu P-TECH

  Wspólne podejmowanie decyzji Partner w szkole średniej Partner uczelni wspólnotowych Partner(y) branżowy(i)
  NOWA DZIAŁALNOŚĆ NOWA DZIAŁALNOŚĆ NOWA DZIAŁALNOŚĆ NOWA DZIAŁALNOŚĆ
  • Prowadzenie programu Summer Bridge w celu przygotowania nowych studentów
  • Wdrożenie zajęć, które obejmują naukę opartą na projektach, integrują szkolne ukierunkowanie na karierę i koncepcje uczenia się w miejscu pracy.
  • Wprowadzenie programu SkillsBuild for Students i cyfrowych odznak.
  • Provide innovative teacher professional development opportunities that include project-based learning and understanding of careers that are available to students upon graduation
  • Offer students early college experiences through introductory classes and/or visits and events on the college campus
  • Start exposing students to potential degree pathways
  • Zapewnienie studentom identyfikatora uczelni i adresu e-mail oraz potwierdzenie ukończenia studiów jako celu końcowego
  • Provide high school and college faculty and staff with opportunities to learn about specific industry and careers available to students upon graduation
  • Wdrożenie programu uczenia się w miejscu pracy, aby pomóc uczniom zrozumieć i opanować umiejętności niezbędne do zdobycia zatrudnienia.
  • Uruchomienie programu mentorskiego, który łączy studentów z profesjonalistami z branży
  • Organizacja wielu wizyt w zakładach pracy w celu zapoznania uczniów z karierą zawodową
  • Zapraszaj do szkoły prelegentów z branży, szczególnie tych, którzy mogą oświecić uczniów na temat kariery w dziedzinach, w których zdobywają wykształcenie.
  DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
  • W razie potrzeby aktualizacja mapy umiejętności w celu odzwierciedlenia aktualnego zapotrzebowania na umiejętności w branży
  Ikona Rok 1
 • Ikona Rok 2

  Poradnictwo dla interesariuszy w drugim roku szkolnego programu P-TECH

  Wspólne podejmowanie decyzji Partner w szkole średniej Partner uczelni wspólnotowych Partner(y) branżowy(i)
  NOWA DZIAŁALNOŚĆ NOWA DZIAŁALNOŚĆ NOWA DZIAŁALNOŚĆ NOWA DZIAŁALNOŚĆ
  • Design and host planning and professional development opportunities for high school and college faculty to create seamless learning opportunities for students
  • Budowanie kultury wśród studentów i pracowników
  • Implement a set of evolved Workplace Learning opportunities for Year 2 students that include curriculum, mentoring, site visits, speakers, and project days
  DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
  • Offer students early college experiences through introductory classes and/or visits and events on the college campus
  • Zapoznanie studentów z potencjalnymi ścieżkami kształcenia
  • Zapewnić studentom identyfikator uczelniany i adres e-mail
  Ikona Rok 2
 • Ikona Rok 3

  Wskazówki dla interesariuszy podczas 3 roku szkolnego programu P-TECH

  Wspólne podejmowanie decyzji Partner w szkole średniej Partner uczelni wspólnotowych Partner(y) branżowy(i)
  NOWA DZIAŁALNOŚĆ NOWA DZIAŁALNOŚĆ NOWA DZIAŁALNOŚĆ NOWA DZIAŁALNOŚĆ
  • Gotowość do odbycia stażu, w tym tworzenie CV i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
  • Przygotowanie i wdrożenie opartego na umiejętnościach, płatnego programu stażowego dla studentów na trzecim roku, który zostanie uruchomiony latem przed czwartym rokiem studiów.
  DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
  Ikona Rok 3
 • Ikona Rok 4

  Poradnictwo dla interesariuszy w czwartym roku szkolnego programu P-TECH

  Wspólne podejmowanie decyzji Partner w szkole średniej Partner uczelni wspólnotowych Partner(y) branżowy(i)
  NOWA DZIAŁALNOŚĆ NOWA DZIAŁALNOŚĆ NOWA DZIAŁALNOŚĆ NOWA DZIAŁALNOŚĆ
  • Provide college guidance for students who will graduate early from the school
  • Uznanie dla uczniów, którzy spełnili wymagania szkoły średniej i przechodzą do ukończenia studiów wyższych, a także świętowanie absolwentów wczesnej edukacji.
  • Rozpoznać absolwentów, którzy uzyskali stopień Associate i określić, w jaki sposób wyróżnić ich na zakończeniu studiów w community college.
  • Facilitate first-in-line access to job opportunities for early graduates interested in work
  DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
  Ikona Rok 4
 • Ikona Rok 5

  Wskazówki dla interesariuszy w piątym roku szkolnego programu P-TECH

  Wspólne podejmowanie decyzji Partner w szkole średniej Partner uczelni wspólnotowych Partner(y) branżowy(i)
  NOWA DZIAŁALNOŚĆ NOWA DZIAŁALNOŚĆ NOWA DZIAŁALNOŚĆ NOWA DZIAŁALNOŚĆ
  • As some students spend more time in college coursework, work in collaboration with college to ensure these students have supports from the high school
  • Provide focused supports for Year 5 students, who will be spending most of their time at the college
  DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
  • Offer students early college experiences through introductory classes and/or visits and events on the college campus
  • Zapoznanie studentów z potencjalnymi ścieżkami kształcenia
  • Zapewnić studentom identyfikator uczelniany i adres e-mail
  • Zidentyfikuj nowych wykładowców, którzy będą prowadzić zajęcia na uczelni
  • Dzielenie się przeglądem modelu P-TECH z wydziałami uczelni
  • Zapewnienie zajęć w college'u dla uczniów z drugiego roku, którzy wykazali gotowość
  • Put supports in place to ensure student success in college courses
  • Rozpoznać absolwentów, którzy uzyskali stopień Associate i określić, w jaki sposób wyróżnić ich na zakończeniu studiów w community college.
  Ikona Rok 5
 • Ikona Rok 6

  Poradnictwo dla interesariuszy podczas 6 roku szkolnego programu P-TECH

  Wspólne podejmowanie decyzji Partner w szkole średniej Partner uczelni wspólnotowych Partner(y) branżowy(i)
  NOWA DZIAŁALNOŚĆ NOWA DZIAŁALNOŚĆ NOWA DZIAŁALNOŚĆ NOWA DZIAŁALNOŚĆ
  • With the school reaching full maturity, determine how to recognize this milestone
  DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
  • Recruit new cohort of incoming Year 1 students
  • Zatrudnianie dodatkowych wykładowców i pracowników, w razie potrzeby
  • Prowadzenie programu Summer Bridge przygotowującego studentów przyjeżdżających do szkoły
  • Wprowadzenie programu SkillsBuild for Students i cyfrowych odznak.
  • Implement classes that embrace project-based learning, and Workplace Learning concepts
  • Provide innovative teacher P.D. opportunities
  • Budowanie kultury wśród studentów i pracowników
  • Provide college guidance for students who will graduate early from the school
  • Świętowanie absolwentów wczesnych studiów
  • Offer students early college experiences through introductory classes and/or visits and events on the college campus
  • Zapoznanie studentów z potencjalnymi ścieżkami kształcenia
  • Zapewnić studentom identyfikator uczelniany i adres e-mail
  • Zidentyfikuj nowych wykładowców, którzy będą prowadzić zajęcia na uczelni
  • Dzielenie się przeglądem modelu P-TECH z wydziałami uczelni
  • Zapewnienie zajęć w college'u dla uczniów z drugiego roku, którzy wykazali gotowość
  • Put supports in place to ensure student success in college courses
  • Rozpoznać absolwentów, którzy uzyskali stopień Associate i określić, w jaki sposób wyróżnić ich na zakończeniu studiów w community college.
  • Zapewnienie ukierunkowanego wsparcia dla studentów 5 i 6 roku, którzy spędzą większość czasu w college'u
  Ikona Rok 6

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy tu, by pomóc! Wyślij nam e-maila
z prośbą o dodatkowe wsparcie.