Partnerzy

Szkoły P-TECH rozpoczynają się od partnerstwa pomiędzy co najmniej jednym okręgiem szkolnym, uczelnią społeczną i pracodawcą.

strzałka i kwadrat

P-TECH 535 nie stałby się rzeczywistością bez swoich partnerów społecznych i biznesowych: IBM, Mayo Clinic, Rochester Public Schools oraz Rochester Community & Technical College połączyły siły, aby stworzyć pierwszą szkołę P-TECH w Minnesocie.

wizerunek spółki