ptech logo

Veikart

Veikart banner

P-TECH-modellen tar elevene med på en fokusert reise, slik at de kan oppgradere med et high school diplom, en bransje anerkjent toårig post-secondary grad, og meningsfulle arbeidsplassopplevelser innen en fire- til seks års tidsramme. Etter endt utdanning har studentene de faglige og faglige ferdighetene som kreves for å gå inn i karrierer på startnivå innen konkurransedyktige STEM-felt eller for å fortsette sin utdanning ved en fireårig post-sekundær institusjon.

Dette flerårige veikartet fremhever viktige brikker i utviklingen av en vellykket P-TECH-skole og er ment som en generell guide. Veikartet er designet for å brukes sammen med P-TECH Blueprint. Vellykkede P-TECH-skoler tilpasser og beriker aktiviteter for å passe deres spesifikke behov, samtidig som de opprettholder troskap til modellen.

Kontakt oss

Vi er her for å hjelpe! Send oss en e-post
for ytterligere støtte.