Model: bezproblemowy program dla uczniów

W szkole P-TECH studenci uzyskują dyplom szkoły średniej, uznawany w branży stopień naukowy i zdobywają odpowiednie doświadczenie zawodowe. Szkoły tworzą spójny program dla uczniów, aby zdobyć akademickie, techniczne i zawodowe umiejętności, których potrzebują pracodawcy.

strzałka i kwadrat
How it works

P-TECH jest partnerstwem szkół i firm z rozwijających się branż, z których każdy podejmuje długoterminowe zobowiązania i wnosi swoją wiedzę, aby zapewnić uczniom praktyczne doświadczenie akademickie, techniczne i zawodowe.

Unikalna kultura szkoły P-TECH jest zbudowana dzięki wysokim oczekiwaniom uczniów i przekonaniu, że wszyscy uczniowie mogą zdobyć wyższe wykształcenie. Uczniowie postrzegają siebie jako "studentów na ścieżce do kariery" od momentu rozpoczęcia nauki. Uczniowie uczestniczą w szeregu aktywności zawodowych, które obejmują mentoring, wizyty w miejscu i płatne staże - wszystko to ma na celu wspieranie rozwoju akademickiego i zawodowego uczniów.

P-TECH obejmuje szkoły w miastach, podmiejskie i na wsiach skupiając się na przekazywaniu wiedzy z dziedzin STEM, w tym IT, produkcja, opiekę zdrowotna i finanse. To, co definiuje szkoły P-TECH, to zbiór sześciu kluczowych założeń.