Dowiedz się więcej o szkołach P-TECH

Baner

Model Edukacji P-TECH 9-14 jest pionierską inicjatywą reformy edukacji stworzoną przez IBM, mającą na celu przygotowanie młodych ludzi do pracy w XXI wieku w zakresie umiejętności akademickich, technicznych i zawodowych.

Jak to działa?

P-TECH reprezentuje to, co najlepsze w partnerstwie publiczno-prywatnym. Uczniowie uczęszczają jednocześnie na zajęcia w liceum i angażują się w zajęcia z ekspertami z branży przygotowując się do przyszłej kariery.


Misja

Nowy model edukacji publicznej P-TECH, pomaga zniwelować przepaść między akademickimi i zawodowymi ambicjami młodych ludzi a specyficznymi umiejętnościami, których potrzebują pracodawcy w szybko rozwijających się branżach.

P-TECH jest modelem reformy edukacji publicznej koncentrującym się na przygotowaniu uczniów szkół średnich do kariery zawodowej. Szkoły P-TECH umożliwiają uczniom uzyskanie zarówno dyplomu ukończenia szkoły średniej, jak i darmowego dwuletniego wykształcenia średniego w dziedzinie STEM. Uczniowie uczestniczą w szeregu aktywności zawodowych, w tym w mentoring, wizy w firmach i płatne staże. Po ukończeniu nauki, uczniowie posiadają akademickie i zawodowe umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki w na uniwersytetach lub rozpoczęcia kariery zawodowej w dziedzinie informatyki, opieki zdrowotnej, produkcji i innych konkurencyjnych dziedzinach.

P-TECH to potężna współpraca w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego mająca na celu pomoc uczniom w spełnianiu ich ambicji.