ptech logo

Casestudier

Banner

Å planlegge for, lansere og dyrke en P-TECH-skole er ingen liten prestasjon. Nedenfor er casestudier som beskriver eksempler på P-TECH-modellen utenfor IBMs industripartnerkontekst.