College Partner

Samfunnshøgskoler samarbeider tett med High School and Industry Partners for å tilpasse og styrke forholdet mellom skole og arbeid. Medarbeideren i anvendte vitenskapsgrader som tilbys i P-TECH-skoler bestemmes tidlig i planleggingsprosessen, basert på ferdighetene og kunnskapen som trengs for å lykkes i den identifiserte karriereveien.

pil og firkant

Slik fungerer det

Vanligvis bør det være et valg mellom maksimalt to grader.

Å begrense antall AAS-grader eller majors gir større struktur og støtte for studenter. Med de tydelig definerte veiene kan skolen og partnerne fokusere på hvordan man best kan støtte elevene i å lykkes i kursarbeidet og utdype elevenes erfaringer på arbeidsplassen.

Studentene er i stand til å bevege seg sammen gjennom programmet på en gjensidig forsterkende måte. Lærere står fritt til å fokusere på ferdighetene elevene må utvikle når de arbeider gjennom programmet. Dette fører til større prestasjon og høyere priser på programfullføring.
Innholdet i videregående skole og høyskolekurs er også nøye sekvensert, slik at elevene beveger seg sømløst gjennom programmet i sitt eget tempo. Mens alle elevene på skolen beveger seg gjennom de samme kursene, vil tidspunktet for denne progresjonen gjennom kurssekvensen avhenge av en rekke faktorer. Disse faktorene inkluderer ferdighetsstandarder bestemt av høgskolen, i samarbeid med High School Partner. Høytytende studenter kan være i stand til å bevege seg gjennom programmet raskere, uteksaminert i fire eller fem år, i stedet for seks. Andre studenter vil dra nytte av hele seks års støtte.

Til slutt bør studentprogresjon også ta hensyn til viktigheten av å opprettholde studentkohorter gjennom hele utdanningsprogrammet.

P-TECH-studenter må fullføre alle nødvendige høyskolekurs og deres forutsetninger, som bestemt av den aktuelle høyskoleavdelingen eller divisjonen.

Høyskoledekaner og fakultet deltar i skolens læreplanplanlegging og utvikling, og i samundervisning, veiledning og veiledningsaktiviteter. I tillegg til universitetsledelse, som provost og akademiske dekaner, og fakultet, P-TECH skoler også samhandle med veiledning sentre, registrar, bokhandel, bibliotek, student rådgivere og støtte kontorer på deres partner college.

høyskole partner

Vellykkede høyskolepartnere

  • Tilordne en høyskolekontakt, en ansatt ved skolen på heltid for å implementere forpliktelser
  • Ha et pensum som integrerer høyskolekurs med videregående kurs, slik at elevene kan få et vitnemål fra videregående skole og en postseksekondær grad
  • Samarbeid med Bransjepartner for å kartlegge kursarbeid på grunn av ferdigheter som kreves av bransjen
  • Har fakultetet forpliktet seg til å jobbe med high school lærere for å støtte elevenes overgang fra videregående skole til høyskole
  • Tilby en kostnadsfri medarbeider i anvendt vitenskapsgrad(er)