logotyp ptech

P-TECH Polska:
Zasoby

Program P-TECH

Program P-TECH to wielostronna inicjatywa w zakresie edukacji, która łączy edukację na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (matura) z edukacją na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz z praktykami zawodowymi. Celem szkolnego modelu P-TECH jest zapewnienie młodym ludziom wsparcia w rozwoju ich umiejętności naukowych, technicznych i zawodowych w odpowiedzi na wyzwania stojące przed współczesnym rynkiem pracy: luki kompetencyjne, automatyzację oraz powstawanie nowych zawodów. Program P-TECH został uruchomiony w Polsce w sierpniu 2019 roku przez trzy firmy partnerskie (Fujitsu, IBM, Samsung) oraz trzy szkoły średnie (ZS nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach, ZSTiO nr 2 w Katowicach, Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach).

Zasoby programu

Partnerstwo w ramach P-TECH

Podstawą efektywnego funkcjonowania programu P-TECH jest bliska współpraca wszystkich partnerów współtworzących program: Wydziałów Edukacji odpowiednich jednostek samorządowych, szkół technicznych oraz partnerów branżowych. Partnerem merytorycznym programu jest Instytut Badań Edukacyjnych, który funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.


Nasi partnerzy

Fujitsu
Samsung
Samsung jest jedną z największych południowokoreańskich grup biznesowych zrzeszających firmy produkcyjne i usługowe działające w wielu branżach oraz instytucje finansowe. Obecnie zatrudnia ponad 400 000 osób na całym świecie. Zatrudnia pracowników w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym, chemicznym, lotniczym, stoczniowym, handlowym i hotelarskim, parkach rozrywki, przy projektowaniu i budowie wieżowców oraz w przemyśle tekstylnym i spożywczym. Samsung zajął 6. miejsce w rankingu Best Global Brands 2019.

Dowiedz się więcej:
www.samsung.com/pl/
IBE
Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest jedną z czołowych, interdyscyplinarnych jednostek badawczych w Polsce. IBE zajmuje się analizą funkcjonowania i efektywności syste¬mu edukacji oraz rynku pracy w Polsce. Instytut uczestniczy w realizacji krajowych i międzynarodowych pro¬jektów badawczych i wdrożeniowych, w tym projektów systemowych dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do obszarów badawczych IBE należą między innymi:
  • Uczenie się przez całe życie i krajowe systemy kwalifikacji
  • Kształcenie i szkolenie zawodowe
  • Związek między edukacją a rynkiem pracy
  • Podstawy programowe i metody nauczania poszczególnych przedmiotów
  • Problemy instytucjonalne i prawne stojące przed systemem edukacji i polityką edukacyjną
  • Pomiar i analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów
  • Psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych
  • Ekonomiczne uwarunkowania edukacji, finanse edukacji i inne szeroko pojęte zagadnienia dotyczące ekonomiki edukacji
  • Warunki pracy nauczycieli, godziny pracy, status zawodowy i kompetencje
  • Badane jakości i efektywności edukacji


Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest Partnerem merytorycznym w projekcie P-TECH. Zapewnia wsparcie eksperckie i metodyczne uczestników projektu, w szczególności Komisji Koordynacyjnej, w zapewnienia m.in. jakości spójnych programów nauczania i praktyk zawodowych, wsparcie rozwoju Programu jako rozwiązania modelowego do wykorzystania w budowaniu współpracy przedsiębiorstw i szkół branżowych, wsparcie opisania i włączenia kwalifikacji rynkowych dla uczniów na poziomie 4 i/lub 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Odkryj więcej:
www.ibe.edu.pl