ptech logo

P-TECH Puola:
Resursseja

Ohjelma P-TECH

P-TECH-ohjelma on monipuolinen aloite koulutuksen alalla. Opiskelijat suorittavat Puolan tutkintojen viitekehyksen (Matura) tason 4 yhdessä Puolan tutkintojen viitekehyksen tason 5 koulutuksen kanssa ja saavuttavat työpaikan oppimistaitoja oppisopimuskoulutuksen aikana. P-TECH-koulumallin tavoitteena on tarjota nuorille tukea kehitykselle tieteellistä, teknistä ja ammatillista osaamistaan vastauksena nykyajan työmarkkinoiden haasteisiin: osaamisvajeisiin, automaatioon ja uusien työpaikkojen syntymiseen. P-TECH-ohjelman käynnistivät Puolassa elokuussa 2019 kolme kumppaniyritystä (Fujitsu, IBM, Samsung) ja kolme lukiota (ZS nro 1 n Wronki, ZSTiO nro 2 Katowicessa, Sleesian Technical Research School Katowicessa).

Ohjelman resurssit

P-TECH-kumppanuus

Olennaista tehokkaan toiminnan P-TECH-ohjelma on tiivis yhteistyö kaikkien kumppaneiden yhteistyössä luoda ohjelma: koulutusosastot asiaa paikallishallinnon, tekniset koulut, ja alan kumppaneita. Ohjelman sisältökumppani on koulutustutkimuslaitos, joka toimii suoraan opetusministerin valvonnassa.


Kumppanimme

Fujitsu
Samsung
Samsung on yksi suurimmista eteläkorealaisista yritysryhmistä, johon kuuluu monilla teollisuudenaloilla toimivia tuotanto- ja palveluyrityksiä sekä rahoituslaitoksia. Tällä hetkellä se työllistää maailmanlaajuisesti yli 400 000 ihmistä. Työntekijöitä auto-, elektroniikka-, kemian-, ilmailu-, laivanrakennus-, kauppa- ja hotelliteollisuudessa, huvipuistoissa, korkeiden rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa sekä tekstiili- ja elintarviketeollisuudessa. Samsung sijoittui 6. sijalle Best Global Brands 2019 -rankingissa.

Tutustu tarkemmin:
www.samsung.com/pl/
IBE
Koulutuksen tutkimuslaitos (IBE) on monialainen tutkimuslaitos. Sen tärkein etualue on elinikäisen oppimisen ja tutkintojärjestelmien toiminta ja vaikuttavuus. Instituutti osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimushankkeisiin, laatii raportteja, asiantuntijalausuntoja ja hoitaa neuvontatehtäviä. Instituutti edistää näyttöön perustuvaa politiikkaa ja käytäntöä ja tekee erityisesti tutkimuksia, joiden tuloksia voidaan käyttää käytännössä ja koulutuspolitiikan kehittämisessä sekä kansallisella että paikallisella tasolla. Instituutti tekee yhteistyötä julkishallinnon keskushallinnon ja paikallisviranomaisten edustajien kanssa. IBE:n kumppanit ovat Puolan koulutusjärjestelmän keskeisiä instituutioita, työmarkkinoiden sidosryhmiä ja työmarkkinaosapuolia (työnantajajärjestöt, ammattiliitot). Sen kasvavaan yhteistyöverkostoon kuuluvat myös koulut, kansalaisjärjestöt, yliopistot eri puolilla maailmaa, kotimaiset ja ulkomaiset tutkimuskeskukset sekä kansainväliset järjestöt. IBE:llä on erittäin pätevä johto- ja tukihenkilöstö, jolla on osaamista ja kokemusta kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden toteuttamisesta.

Vain viiden viime vuoden aikana IBE on osallistunut yli 30 hankkeeseen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla seuraavilla aloilla:
  • Elinikäinen oppiminen ja kansalliset tutkintojärjestelmät
  • Ammatillinen koulutus
  • Koulutuksen ja työmarkkinoiden suhde
  • Perusopetussuunnitelma ja erityisten oppiaineiden opetusmenetelmät
  • Koulutusjärjestelmän ja koulutuspolitiikan institutionaaliset ja oikeudelliset ongelmat
  • Opiskelijoiden koulutussaavutuksille mittaaminen ja analysointi
  • Koulujen saavutusten psykologinen ja pedagoginen perusta
  • Koulutuksen, koulutusrahoituksen ja muiden koulutustaloutta koskevien laajojen kysymysten taloudelliset erityispiirteet
  • Opettajien työolot, työaika, ammatillinen asema ja päteys
  • Koulutuksen laatu- ja tehokkuustutkimus


IBE vastasi vuodesta 2010 vuodesta 2015 kansallisen opetusministeriön puolesta kansallisen Qulifications Frameworkin ja Kansallisen tutkintorekisterin kehittämisestä ja täytäntöönpanosta Puolassa. IBE on vuodesta 2016 koordinoinut työtä ja tukenut ministeriötä integroidun tutkintojärjestelmän täytäntöönpanossa eri tasoilla. Koulutuksen tutkimuslaitos (IBE) toimii neuvonantajana P-Tech-ohjelmassa, joka tarjoaa tukea ohjelman laadusta, sen jatkokehityksestä ja P-Techistä valmistuneiden markkinapätevyyden kuvauksesta, jonka tavoitteena on mukautua tiiviisti heidän tulevien työnantajiensa tarpeisiin.

Lue lisää:
www.ibe.edu.pl