Pierwsza linia na rynku pracy

Partnerzy przemysłowi P-TECH zobowiązują się do tego, aby absolwenci byli zatrudniani "na pierwszej linii". Choć nie jest to gwarancja zatrudnienia, to jednak obietnica ta jest sygnałem dla uczniów, że jeśli dobrze sobie poradzą w szkole, będą mieli możliwość odbycia rozmowy kwalifikacyjnej w celu podjęcia pracy na dostępnych stanowiskach. Wystąpienie przed kierownikiem ds. rekrutacji jest dla studentów znaczącą szansą na pełniejsze opisanie swoich umiejętności i doświadczeń poza CV. Jest to świetna motywacja dla uczniów.

strzałka i kwadrat

Pierwsza linia na rynku pracy

Aby zapewnić, że "pierwszy w kolejce" nie jest pustą obietnicą, wszystkie aspekty szkoły P-TECH muszą zapewnić, że uczniowie opanowują umiejętności wymagane na studiach i w karierze. Praca w liceum i na studiach, wraz z doświadczeniem zawodowym, musi budować akademickie, techniczne i zawodowe umiejętności, które tworzą solidnych kandydatów do zatrudnienia i na studia.