Bezpłatny

Jako dodatkowa zachęta dla studentów - i w celu wspierania ich osiągnięć - P-TECH, a w szczególności stopień partnerski, jest zapewniony bez żadnych kosztów dla studentów i ich rodzin. Ponieważ szkoły P-TECH służą uczniom z historycznie niewystarczająco reprezentowanych środowisk, dostęp do bezpłatnego stopnia średniego usuwa krytyczną finansową przeszkodę i pomaga uczniom skupić się wyłącznie na nauce.

strzałka i kwadrat

Bezpłatny

W celu podtrzymania zaangażowania P-TECH na rzecz uczniów, zapewnienie odpowiednich funduszy dla szkół P-TECH ma kluczowe znaczenie dla stałego zrównoważonego rozwoju. Państwa określiły różne sposoby finansowania tego modelu i zapewnienia jego wysokiej jakości powielania.

Dowiedz się więcej o tym, jak finansowane są szkoły P-TECH →.

bezpłatny wizerunek