logotyp ptech

P-TECH Europa:
Zasoby

Program P-TECH

Program P-TECH to wielostronna inicjatywa w zakresie edukacji, która łączy edukację na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (matura) z edukacją na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz z praktykami zawodowymi. Celem szkolnego modelu P-TECH jest zapewnienie młodym ludziom wsparcia w rozwoju ich umiejętności naukowych, technicznych i zawodowych w odpowiedzi na wyzwania stojące przed współczesnym rynkiem pracy: luki kompetencyjne, automatyzację oraz powstawanie nowych zawodów. Program P-TECH został uruchomiony w Polsce w sierpniu 2019 roku przez trzy firmy partnerskie (Fujitsu, IBM, Samsung) oraz trzy szkoły średnie (ZS nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach, ZSTiO nr 2 w Katowicach, Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach).

Zasoby programu

Partnerstwo w ramach P-TECH

Podstawą efektywnego funkcjonowania programu P-TECH jest bliska współpraca wszystkich partnerów współtworzących program: Wydziałów Edukacji odpowiednich jednostek samorządowych, szkół technicznych oraz partnerów branżowych. Partnerem merytorycznym programu jest Instytut Badań Edukacyjnych, który funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.


Nasi partnerzy

Fujitsu
Samsung
Samsung jedna z największych południowokoreańskich grup biznesowych zrzeszających firmy produkcyjne i usługowe działające w wielu branżach, oraz instytucje finansowe.

Zatrudnia obecnie na całym świecie ponad 400 tysięcy pracowników w przemyśle samochodowym, elektronicznym, chemicznym, lotniczym, stoczniowym, w handlu, hotelarstwie,
parkach rozrywki, przy projektowaniu i budowie wysokościowców oraz w przemyśle tekstylnym i spożywczym.
W rankingu Best Global Brands 2019, Samsung uplasował się na 6 pozycji.               
Odkryj więcej: 
www.samsung.com/pl/
IBE
Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest jedną z czołowych, interdyscyplinarnych jednostek badawczych w Polsce. IBE zajmuje się analizą funkcjonowania i efektywności syste¬mu edukacji oraz rynku pracy w Polsce. Instytut uczestniczy w realizacji krajowych i międzynarodowych pro¬jektów badawczych i wdrożeniowych, w tym projektów systemowych dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 


Do obszarów badawczych IBE należą między innymi:

  • Uczenie się przez całe życie i krajowe systemy kwalifikacji
  • Kształcenie i szkolenie zawodowe
  • Związek między edukacją a rynkiem pracy
  • Podstawy programowe i metody nauczania poszczególnych przedmiotów
  • 
Problemy instytucjonalne i prawne stojące przed systemem edukacji i polityką edukacyjną
  • 
Pomiar i analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów
  • 
Psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych
  • 
Ekonomiczne uwarunkowania edukacji, finanse edukacji i inne szeroko pojęte zagadnienia dotyczące ekonomiki edukacji
  • 
Warunki pracy nauczycieli, godziny pracy, status zawodowy i kompetencje
  • 
Badane jakości i efektywności edukacjiInstytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest Partnerem merytorycznym w projekcie P-TECH. Zapewnia wsparcie eksperckie i metodyczne uczestników projektu, w szczególności Komisji Koordynacyjnej, w zapewnienia m.in. jakości spójnych programów nauczania i praktyk zawodowych, wsparcie rozwoju Programu jako rozwiązania modelowego do wykorzystania w budowaniu współpracy przedsiębiorstw i szkół branżowych, wsparcie opisania i włączenia kwalifikacji rynkowych dla uczniów na poziomie 4 i/lub 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 
 


Odkryj więcej:

 


www.ibe.edu.pl