Unang-in-Line para sa mga Trabaho

P-TECH Industry Partners mangakong gumawa ng mga graduates "unang-in-line" para sa mga trabaho. Bagama't hindi garantiya ang trabaho, ang pangakong ito ay hudyat sa mga estudyante na kung makabubuti sa paaralan, makatatanggap sila ng pagkakataong interbyuhin ang mga magagamit na antas ng trabaho. Ang pagkuha sa harap ng isang hiringgilya manager ay isang makabuluhang pagkakataon para sa mga mag-aaral na ilarawan ang kanilang mga kasanayan at karanasan nang higit pa sa kanilang mga resumes. Magandang motibo ito para sa mga estudyante.

arrow at parisukat

Unang-in-Line para sa mga Trabaho

Upang matiyak na ang "unang linya" ay hindi isang hungkag na pangako, lahat ng aspeto ng paaralan ng P-TECH ay dapat siguraduhin na ang mga mag-aaral ay mastering ang mga kasanayan na kailangan para sa kolehiyo at isang karera. Ang high school at kolehiyo, kasama ang mga karanasan sa trabaho, ay dapat bumuo ng akademiko, teknikal at propesyonal na kasanayan na lumilikha ng matatag na kandidato para sa trabaho at kolehiyo.