Đầu tiên trong dòng cho việc làm

Đối tác công nghiệp P-TECH cam kết làm cho sinh viên tốt nghiệp trở thành "đầu tiên trong dòng" cho việc làm. Mặc dù không đảm bảo việc làm, nhưng lời hứa này báo hiệu cho sinh viên rằng nếu họ học tốt ở trường, họ sẽ có cơ hội phỏng vấn cho các nghề nghiệp mới bắt đầu có sẵn. Đứng trước một người quản lý tuyển dụng là một cơ hội quan trọng để sinh viên mô tả đầy đủ hơn các kỹ năng và kinh nghiệm của họ ngoài sơ yếu lý lịch của họ. Đây là một động lực tuyệt vời cho sinh viên.

mũi tên và hình vuông

Đầu tiên trong dòng cho việc làm

Để đảm bảo rằng "hàng đầu" không phải là một lời hứa rỗng tuếch, tất cả các khía cạnh của một trường P-TECH phải đảm bảo rằng sinh viên đang thành thạo các kỹ năng cần thiết cho đại học và nghề nghiệp. Các khóa học trung học và đại học, cùng với kinh nghiệm làm việc, phải xây dựng các kỹ năng học tập, kỹ thuật và chuyên môn tạo ra các ứng cử viên vững chắc cho việc làm và đại học.