Ücretsiz

Öğrencilere ek bir teşvik olarak - ve başarılarını desteklemek için - P-TECH, ve özellikle ön lisans, öğrenciler ve aileleri için hiçbir ücret ödemeden sağlanmaktadır. P-TECH okulları tarihsel olarak yeterince temsil edilmeyen geçmişlere sahip öğrencilere hizmet verdiği için, ortaöğretim sonrası eğitim etütlerine erişim kritik bir mali engeli ortadan kaldırır ve öğrencilerin yalnızca öğrenmeye odaklanmalarına yardımcı olur.

ok ve kare

Ücretsiz

P-TECH'in öğrencilere olan bağlılığını korumak için, P-TECH okulları için yeterli finansmanı sağlamak, sürekli sürdürülebilirlik için çok önemlidir. Devletler modeli finanse etmek ve yüksek kaliteli çoğaltma sağlamak için çeşitli yollar belirledik.

P-TECH okullarının nasıl finanse edildiği hakkında daha fazla bilgi edinin →

ücretsiz görüntü maliyet