Kostnadsfri

Som et ekstra insentiv til studenter – og for å støtte prestasjonene sine – gis P-TECH, og spesielt førsteamanuensisgraden, uten kostnad for studenter og deres familier. Fordi P-TECH-skoler tjener elever fra historisk underrepresentert bakgrunn, fjerner tilgang til en gratis postsecondary grad en kritisk økonomisk snublestein og hjelper elevene med å fokusere utelukkende på læring.

pil og firkant

Kostnadsfri

For å opprettholde P-TECH-forpliktelsen til elevene, er det avgjørende å sikre tilstrekkelig finansiering for P-TECH-skoler for kontinuerlig bærekraft. Stater har identifisert ulike måter å finansiere modellen og sikre replikering av høy kvalitet.

Lær mer om hvordan P-TECH-skoler finansieres →

kostnad gratis bilde