Maksuton

Lisäkannustimena opiskelijoille – ja heidän saavutustensa tukemiseksi – P-TECH ja erityisesti liitännäistutkinto tarjotaan maksutta opiskelijoille ja heidän perheilleen. Koska P-TECH-koulut palvelevat opiskelijoita historiallisesti aliedustettuina taustoista, pääsy maksuttomaan keskiasteen jälkeiseen tutkintoon poistaa kriittisen taloudellisen kompastuskivien ja auttaa opiskelijoita keskittymään pelkästään oppimiseen.

nuoli ja neliö

Maksuton

P-TECH-sitoumuksen vaaliminen opiskelijoille on ratkaisevan tärkeää p-tech-koulujen riittävän rahoituksen varmistamiseksi. jäsenvaltiot ovat yksilöineet erilaisia tapoja rahoittaa mallia ja varmistaa korkealaatuinen replikointi.

Lue lisää siitä, miten P-TECH-kouluja rahoitetaan →

kustannusvapaa kuva