Đối tác

Các trường P-TECH bắt đầu với sự hợp tác giữa ít nhất một khu học chánh, trường cao đẳng cộng đồng và nhà tuyển dụng.

mũi tên và hình vuông

P-TECH 535 sẽ không trở thành hiện thực nếu không có các đối tác cộng đồng và kinh doanh của nó: IBM, Mayo Clinic, Trường Công lập Rochester và Trường Cao đẳng Kỹ thuật & Cộng đồng Rochester đã cùng nhau tạo ra trường P-TECH đầu tiên ở Minnesota.

hình ảnh quan hệ đối tác