Käyttöehdot

Yleiskatsaus

Yleiskatsaus

Seuraavat ehdot ovat sinun ja IBM:n välisen oikeudellisen sopimuksen ehdot. Käyttämällä tätä Web-sivustoa hyväksyt, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt näiden ehtojen sitomisen ja noudattavasi kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien vienti- ja jälleenvientivalvontalait ja -määräykset. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä tätä Web-sivustoa.

IBM voi ilman erillistä ilmoitusta milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja ja muita tämän Web-sivuston sisältämiä tietoja päivittämällä tämän julkaisun. IBM voi myös tehdä parannuksia tai muutoksia tässä sivustossa kuvattuihin tuotteisiin, palveluihin tai ohjelmiin milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Yleiset

Tämä Web-sivusto sisältää omistusoikeudellisia ilmoituksia ja tekijänoikeustietoja, joiden ehtoja on noudatettava ja noudatettava. Katso tekijänoikeus- ja tavaramerkkitietomme lisätietoja.

IBM tarjoaa tällä sivustolla asiakirjoja, joissa kuvataan, miten käyttäjät toteuttavat P-TECH 9-14 -koulumallin ("Työkalut") tiettyjä näkökohtia. Nämä työkalut tarjotaan sinulle nimeä-epäkaupallista Creative Commons -lisenssiä osoitteessa: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.

Työkaluja lukuun ottamatta tämän sivuston sisältöä ei saa kopioida, jäljentää, julkaista uudelleen, ladata, julkaista, lähettää, lähettää, jakaa tai käyttää johdannaisteosten luomiseen ilman IBM:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. IBM:n omistamien materiaalien osalta IBM myöntää asiakkaalle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, rajoitetun oikeuden käyttää ja näyttää tämän sivuston Web-sivuja, ainoastaan tietokoneessasi ja tämän Web-sivuston henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Tämä lupa on riippuvainen siitä, että et muokkaa tällä sivustolla näkyvää sisältöä, pidät ehjänä kaikki tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muut omistusoikeudelliset ilmoitukset sekä hyväksyt kaikki sisällön mukana toimitetut ehdot ja ilmoitukset tai muutoin tässä sivustossa esitetyt ilmoitukset.

Edellä mainitusta huolimatta voi olla ohjelmistoja ja muita materiaaleja, jotka ovat ladattavissa, käyttää tai muuta käyttöä tältä sivustolta, joilla on omat käyttöoikeussopimuksen ehdot ja ilmoitukset. Tällaisiin materiaaleihin sovelletaan niiden ehtoja ja ilmoituksia.

Jos et noudata tämän sivuston ehtoja ja ilmoituksia, lopetat automaattisesti kaikki sinulle myönnetyt oikeudet ilman ennakkoilmoitusta, ja sinun on välittömästi tuhottava kaikki hallussasi tai hallinnassasi olevat ladatut aineiston kopiot. Lukuun ottamatta edellisessä kappaleessa mainittua rajoitettua lupaa IBM ei myönnä sinulle mitään nimenomaisia tai oletettuja oikeuksia tai lisenssejä minkään patentin, tavaramerkin, tekijänoikeuden tai muiden omistus- tai immateriaalioikeuksien nojalla. Et saa peilata mitään tämän sivuston sisältöä toisessa Web-sivustossa tai missään muussa mediassa.

Tietyt vastuuvapauslausekkeet

Tämän Web-sivuston tietoja ei luvata tai taata oikeiksi, ajantasaisiksi tai täydellisiksi, ja tämä sivusto saattaa sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. IBM ei ole vastuussa (ja nimenomaisesti ei ota vastuuta) tämän sivuston päivittämisestä tietojen pitämiseksi ajan tasalla tai julkaistujen tietojen oikeellisuuden tai täydellisyyden varmistamiseksi. Näin ollen sinun tulee vahvistaa kaikkien julkaistujen tietojen oikeellisuus ja täydellisyys ennen kuin teet mitään päätöstä, joka liittyy palveluihin, tuotteisiin tai muihin tässä sivustossa kuvattuihin asioihin.

IBM ei anna mitään takeita siitä, että IBM ratkaisee raportoidut ongelmat, vaikka IBM päättäisi antaa tietoja ongelman ratkaisemiseksi.

Luottamukselliset tiedot

IBM ei halua vastaanottaa luottamuksellisia tai omistusoikeudellisia tietoja sinulta Web-sivustomme kautta. Huomaa, että IBM:lle lähetettyjä tietoja tai aineistoa ei pidetä luottamuksellisina. Lähettämällä IBM:lle tietoja tai aineistoa myönnät IBM:lle rajoittamattoman, peruuttamattoman oikeuden kopioida, jäljentää, julkaista, ladata, lähettää, lähettää, jakaa, näyttää julkisesti, esittää, muokata, luoda johdannaisteoksia kyseisistä materiaaleista tai tiedoista ja muutoin vapaasti käyttää niitä. Hyväksyt myös, että IBM voi vapaasti käyttää mitä tahansa ideoita, käsitteitä, taitotietoa tai tekniikoita, jotka lähetät meille mihin tahansa tarkoitukseen. Emme kuitenkaan julkaise nimeäsi tai muuten julkaise sitä, että olet lähettänyt meille aineistoa tai muita tietoja, paitsi jos: (a) hankimme luvan käyttää nimeäsi; tai (b) ilmoitamme sinulle ensin, että tämän sivuston tiettyihin osiin lähettämäsi materiaalit tai muut tiedot julkaistaan tai niitä käytetään muuten nimesi kanssa; tai (c) meidän on tehtävä niin lain mukaan. Ibm:lle tuotteiden tai palveluiden vastaanottamista varten lähettämääsi henkilökohtaista tietoa käsitellään tietosuojakäytäntöjemme mukaisesti. Lisätietoja IBM:n tietosuojakäytännöistä on kohdassa "Tietosuoja".

Liikesuhteet

Tässä Web-sivustossa voi olla linkkejä tai viittauksia muihin kuin IBM:n Web-sivustoihin ja resursseihin. IBM ei anna mitään takuita tai muita sitoumuksia mistään muista kuin IBM:n Web-sivustoista tai kolmannen osapuolen resursseista (mukaan lukien Lenovon Web-sivusto), joihin voidaan viitata, joihin voidaan viitata tai joihin voidaan viitata IBM:n sivustosta tai linkittää mihinkään IBM:n sivustoon. Linkki muuhun kuin IBM:n Web-sivustoon ei tarkoita, että IBM tukisi kyseisen Web-sivuston tai sen omistajan sisältöä tai käyttöä. Lisäksi IBM ei ole osapuoli tai vastuussa mistään liiketoimista, joita voit tehdä kolmansien osapuolten kanssa, vaikka saisit tietää tällaisista osapuolista (tai käyttäisit linkkiä tällaisille osapuolille) IBM:n sivustolta. Näin ollen käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että IBM ei ole vastuussa tällaisten ulkoisten sivustojen tai resurssien saatavuudesta eikä ole vastuussa mistään sisällöstä, palveluista, tuotteista tai muusta materiaalista, joka on saatavilla kyseisillä sivustoilla tai resursseilla.

Kun käytät muuta kuin IBM:n Web-sivustoa, joka saattaa sisältää IBM-logon, ymmärrät, että se on riippumaton IBM:stä ja että IBM ei hallitse kyseisen Web-sivuston sisältöä. Se on sinun tehtäväsi ryhtyä varotoimiin suojautua viruksia, matoja, troijalaisia, ja muita mahdollisesti tuhoisia ohjelmia, ja suojata tietosi kuin katsot sopivaksi.

Linkittäminen tähän sivustoon

IBM:n on hyväksyttävä kaikki linkit tähän Web-sivustoon kirjallisesti, paitsi että IBM hyväksyy linkit, joissa linkki ja linkin aktivoimat sivut eivät: (a) luo kehyksiä tämän Web-sivuston minkä tahansa sivun ympärille tai käyttää muita tekniikoita, jotka muuttavat millään tavalla tämän sivuston sisällön visuaalista esitystä tai ulkoasua; (b) vääristellä suhdettasi IBM:hen; (c) tarkoittaa, että IBM hyväksyy tai tukee sinua, Web-sivustoasi tai palvelu- tai tuotetarjontaasi; ja (d) esittää vääriä tai harhaanjohtavia näyttökertoja IBM:stä tai muulla tavoin vahingoittaa IBM:n nimeen tai tavaramerkkeihin liittyvää liikearvoa. Lisäehtona sille, että IBM saa linkittää tähän sivustoon, asiakas hyväksyy, että IBM voi milloin tahansa oman harkintansa mukaan lopettaa oikeuden linkittää tähän Web-sivustoon. Tällaisessa tapauksessa sitoudut poistamaan välittömästi kaikki linkit tähän Web-sivustoon ja lopettamaan minkä tahansa IBM-tavaramerkin käytön.

TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖ ON OMALLA VASTUULLASI. KAIKKI MATERIAALIT, TIEDOT, TUOTTEET, OHJELMAT, OHJELMAT JA PALVELUT TOIMITETAAN "SELLAISENAAN", ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA TAI TAKUITA. IBM NIMENOMAISESTI KIISTÄÄ LAIN SALLIMISSA RAJOISSA KAIKKI NIMENOMAISET, OLETETUT, LAKISÄÄTEISET JA MUUT TAKUUT, TAKUUT TAI ESITYKSET, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SEKÄ OMISTUS- JA IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. IBM EI TAKAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA, ETTÄ TÄMÄ SIVUSTO ON KESKEYTYMÄTÖN, OIKEA-AIKAINEN, TURVALLINEN TAI VIRHEETÖN.

YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ JOS LATAAT TAI MUUTEN HANKIT AINEISTOA, TIETOJA, TUOTTEITA, OHJELMIA, OHJELMIA TAI PALVELUITA, TEET SEN OMAN HARKINTASI JA RISKISI MUKAAN JA ETTÄ OLET YKSIN VASTUUSSA MAHDOLLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN TIETOJEN MENETYS TAI TIETOKONEJÄRJESTELMÄN VAHINGOITTUMINEN.

JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI TAKUIDEN POISSULKEMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITUT POISSULKEMISET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

VASTUUN RAJOITUS

IBM EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MILLEKÄÄN OSAPUOLELLE MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT TÄHÄN VERKKOSIVUSTOON TAI JOHTUVAT TÄSTÄ VERKKOSIVUSTOSTA TAI TÄMÄN VERKKOSIVUSTON TAIKKA TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖÖN TAI KÄYTTÖÖN, VIITATTUUN TAI TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KAUTTA KÄYTETTYYN TAI TAI PÄÄSY MIHINKÄÄN MATERIAALIIN, TIETOON, TUOTTEISIIN TAI PALVELUIHIN, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA MENETETYT VOITOT, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, MENETETYT SÄÄSTÖT TAI OHJELMIEN TAI MUIDEN TIETOJEN MENETYKSET, VAIKKA IBM:LLE NIMENOMAISESTI ILMOITETAAN TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. TÄMÄ VASTUUN POISSULKEMINEN JA LUOPUMINEN KOSKEE KAIKKIA TOIMINNAN SYITÄ, PERUSTUEN SOPIMUKSEEN, TAKUUSEEN, VAHINGONKORVAUKSEEN TAI MUIHIN OIKEUDELLISIIN TEORIOIHIN.

Muita tai erilaisia ehtoja ja ilmoituksia voidaan soveltaa tiettyihin materiaaleihin, tietoihin, tuotteisiin, ohjelmistoihin ja palveluihin, joita tarjotaan tämän Web-sivuston kautta. Jos tulee ristiriitoja, tällaiset lisäehdot tai erilaiset ehdot ja ilmoitukset ovat ensisijaisia näihin käyttöehtoihin nähden. Katso sovellettava sopimus tai ilmoitus.