பயன்பாட்டு விதிமுறைகள்

கண்ணோட்டம்

கண்ணோட்டம்

உங்களுக்கும் ஐபிஎம்-க்கும் இடையே உள்ள சட்ட ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகள் பின்வருமாறு. இந்த வலைத் தளத்தை அணுகுவதன் மூலம், உலாவுவதன் அல்லது பயன்படுத்துவதன் மூலம், இந்த விதிமுறைகளுக்கு கட்டுப்படும் மற்றும் ஏற்றுமதி மற்றும் மறு ஏற்றுமதி கட்டுப்பாட்டு சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து பொருந்தக்கூடிய சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு இணங்குவதற்கு நீங்கள் படித்துள்ளீர்கள், புரிந்துகொண்டுள்ளீர்கள் மற்றும் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். இந்த விதிமுறைகளை நீங்கள் ஏற்கவில்லை என்றால், தயவுசெய்து இந்த வலைத் தளத்தை ப் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

IBM, உங்களுக்கு எந்த முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல், இந்த இடுகையை புதுப்பிப்பதன் மூலம் இந்த வலைத் தளத்தில் உள்ள பயன்பாட்டு விதிமுறைகள் மற்றும் வேறு எந்த தகவலையும் எந்த நேரத்திலும் திருத்தலாம். இந்த தளத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள தயாரிப்புகள், சேவைகள் அல்லது திட்டங்களில் எந்த நேரத்திலும் எந்த அறிவிப்புமின்றி ஐபிஎம் மேம்பாடுகள் அல்லது மாற்றங்களை செய்யலாம்.

பொதுவான

இந்த வலைத் தளத்தில் தனியுரிம அறிவிப்புகள் மற்றும் பதிப்புரிமை தகவல்கள் உள்ளன, அவை கவனிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் பின்பற்றப்பட வேண்டும். தொடர்புடைய தகவலுக்கு எங்கள் பதிப்புரிமை மற்றும் வர்த்தகமுத்திரை தகவலைப் பார்க்கவும்.

பி-டெக் 9-14 பள்ளி மாதிரி ("கருவிகள்") சில அம்சங்களை பயனர்கள் எவ்வாறு செயல்படுத்துகிறார்கள் என்பதை விவரிக்கும் இந்த தளத்தில் ஐபிஎம் ஆவணங்களை வழங்குகிறது. இந்த கருவிகள் Attribution-Non-Commercial கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமத்தின் கீழ் உங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.

கருவிகள் தவிர, இந்த தளத்தில் உள்ள உள்ளடக்கத்தை நகலெடுக்கவோ, மறுவெளியீடு செய்யவோ, மீண்டும் வெளியிடவோ, பதிவேற்றவோ, வெளியிடவோ, அனுப்பவோ, விநியோகிக்கவோ, அல்லது IBM இன் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதல் இல்லாமல் டெரிவேடிவ் படைப்புகளை உருவாக்கவோ பயன்படுத்தவோ கூடாது. IBM சொந்தமான பொருட்களுக்கு, IBM உங்களுக்கு பிரத்யேகமான, பரிமாற்றமுடியாத, வரம்பிடப்பட்ட அனுமதியை இந்த தளத்தினுள் வலைப்பக்கங்களை அணுகவும் காட்சிப்படுத்தவும் அனுமதி க்கிறது, உங்கள் கணினியில் மட்டுமே மற்றும் இந்த வலைத் தளத்தின் தனிப்பட்ட, வணிகரீதியற்ற பயன்பாட்டிற்கு. இந்த அனுமதி யானது இந்த தளத்தில் காட்டப்படும் உள்ளடக்கத்தை மாற்றாமல் இருப்பது, அனைத்து பதிப்புரிமை, வர்த்தகமுத்திரை மற்றும் பிற தனியுரிம அறிவிப்புகள் அனைத்தையும் நீங்கள் அப்படியே வைத்திருப்பது, மற்றும் உள்ளடக்கத்துடன் அல்லது வேறு விதமாக அமைக்கப்பட்ட ஏதேனும் விதிமுறைகள், நிபந்தனைகள் மற்றும் அறிவிப்புகளை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வது ஆகியவை நிபந்தனையாகும்.

இருப்பினும், இந்த தளத்திலிருந்து பதிவிறக்குவதற்கு, அணுகல் அல்லது பிற பயன்பாடுகளுக்கு கிடைக்கச் செய்யப்படும் மென்பொருள் மற்றும் பிற பொருட்கள் அவற்றின் சொந்த உரிம விதிமுறைகள், நிபந்தனைகள் மற்றும் அறிவிப்புகள் ஆகியவை இருக்கலாம். அத்தகைய பொருட்கள் அந்தந்த விதிமுறைகள், நிபந்தனைகள் மற்றும் அறிவிப்புகளால் நிர்வகிக்கப்படும்.

இந்த தளத்தில் உள்ள விதிமுறைகள், நிபந்தனைகள் மற்றும் அறிவிப்புகளுடன் இணங்கத் தவறினால், உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட எந்த உரிமைகளையும் முன்கூட்டியே முன்னறிவிப்பு இல்லாமல் தானாகவே நிறுத்தலாம், மேலும் உங்கள் வசம் அல்லது கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பதிவிறக்கப்பட்ட பொருட்களின் அனைத்து நகல்களையும் உடனடியாக அழிக்க வேண்டும். முந்தைய பத்தியில் வரையறுக்கப்பட்ட அனுமதி தவிர, IBM எந்த காப்புரிமைகள், வர்த்தக முத்திரைகள், பதிப்புரிமைகள், அல்லது பிற தனியுரிம அல்லது அறிவுசார் சொத்து உரிமைகள் கீழ் எந்த வெளிப்படையான அல்லது மறைமுக மான உரிமைகள் அல்லது உரிமங்கள் வழங்க ாது. இந்த தளத்திலிருந்து வேறு வலைத் தளத்திலிருந்து அல்லது வேறு எந்த மீடியாவிலும் உள்ள உள்ளடக்கத்தை நீங்கள் பிரதிபலிக்கக்கூடாது.

சில பொறுப்புத்துறப்புகள்

இந்த வலைத் தளத்தில் உள்ள தகவல் சரியானதாக வோ, நடப்பில் அல்லது முழுமையானதாக வோ உறுதியளிக்கப்படவில்லை, மேலும் இந்த தளத்தில் தொழில்நுட்ப பிழைகள் அல்லது அச்சுக்கலை பிழைகள் இருக்கலாம். தகவல் தற்போதைய வைத்து அல்லது எந்த இடுகையிட்ட தகவல் துல்லியம் அல்லது முழுமைஉறுதி இந்த தளத்தில் புதுப்பிப்பதற்கு IBM எந்த பொறுப்பையும் (மற்றும் வெளிப்படையாக பொறுப்பு ஏற்கிறது) பொறுப்பேற்கிறது. அதன்படி, இந்த தளத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள சேவைகள், தயாரிப்புகள் அல்லது பிற விஷயங்கள் தொடர்பான எந்தவொரு முடிவையும் எடுப்பதற்கு முன்னர் இடுகையிடப்பட்ட அனைத்து தகவல்களின் துல்லியம் மற்றும் முழுமையை நீங்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

ஐபிஎம் எந்த அறிக்கை பிரச்சினைகள் ஐபிஎம் மூலம் தீர்க்கப்படும் என்று எந்த உத்தரவாதங்கள் வழங்குகிறது, IBM ஒரு பிரச்சினையை தீர்க்கும் இலக்கை தகவல் வழங்க தேர்வு கூட.

ரகசிய தகவல்

IBM எங்கள் வலை த் தளத்தின் மூலம் உங்களிடமிருந்து இரகசிய மான அல்லது தனியுரிம தகவலைப் பெற விரும்பவில்லை. IBM க்கு அனுப்பப்படும் எந்த தகவலும் அல்லது பொருளும் இரகசியமாக இருக்க முடியாது என்று கருதப்படவேண்டும். IBM எந்த தகவல் அல்லது தகவலையும் அனுப்புவதன் மூலம், IBM-க்கு ஒரு கட்டுப்பாடற்ற, மாற்றமுடியாத உரிமத்தை நகலெடுக்க, மறுஉற்பத்தி செய்ய, வெளியிட, பதிவேற்ற, இடுகையிட, அனுப்ப, விநியோகிக்க, பொதுவில் காட்சிப்படுத்த, நிகழ்த்த, மாற்ற, தருவிக்கப்பட்ட படைப்புகளை உருவாக்க, மற்றும் அந்த பொருட்கள் அல்லது தகவல்களை சுதந்திரமாக பயன்படுத்த நீங்கள் ஐபிஎம் க்கு வழங்குகிறீர்கள். நீங்கள் எந்த நோக்கத்திற்காகவும் எங்களுக்கு அனுப்பும் எந்த கருத்துக்கள், கருத்துக்கள், அறிவு, அல்லது நுட்பங்களைப் பயன்படுத்த IBM க்கு சுதந்திரம் உண்டு என்பதையும் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். இருப்பினும், உங்கள் பெயரை வெளியிடமாட்டோம் அல்லது நீங்கள் உங்கள் பெயரை பயன்படுத்த உங்கள் அனுமதியை ப்பெறாவிட்டால், நீங்கள் பொருட்கள் அல்லது பிற தகவல்களை எங்களுக்கு சமர்ப்பித்துள்ளீர்கள் என்ற உண்மையை வெளியிட மாட்டோம்: (அ) உங்கள் பெயரைப் பயன்படுத்த உங்கள் அனுமதியை நாங்கள் பெறமாட்டோம்; அல்லது (ஆ) இந்த தளத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு நீங்கள் சமர்ப்பிக்கும் பொருட்கள் அல்லது பிற தகவல்கள் வெளியிடப்படும் அல்லது உங்கள் பெயருடன் உங்கள் பெயருடன் பயன்படுத்தப்படாது என்பதை முதலில் உங்களுக்குத் தெரிவிக்கிறோம்; அல்லது (இ) சட்டப்படி அவ்வாறு செய்ய வேண்டும். தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளைப் பெறும் நோக்கத்திற்காக IBM -க்கு நீங்கள் சமர்ப்பிக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணக்கூடிய தகவல் எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கைகளின்படி கையாளப்படும். ஐபிஎம்-இன் தனியுரிமைக் கொள்கைகள் தொடர்பான தகவலுக்கு "தனியுரிமை" என்ற தலைப்பில் உள்ள இணைப்பைப் பார்க்கவும்.

வணிக உறவுகள்

IBM அல்லாத வலைத் தளங்கள் மற்றும் ஆதாரங்களுக்கான இணைப்புகள் அல்லது குறிப்புகளை இந்த வலைத் தளம் வழங்கலாம். IBM அல்லாத வலைத் தளங்கள் அல்லது மூன்றாம் தரப்பு வளங்கள் (லெனோவா வலைத் தளம் உட்பட) எந்த IBM தளத்திலிருந்தும் அல்லது எந்த IBM தளத்திலிருந்தும் அணுகக்கூடிய அல்லது இணைக்கப்பட்ட பிற பிரதிநிதித்துவங்கள், உத்தரவாதங்கள் அல்லது பிற கடப்பாடுகளை IBM எதையும் வழங்காது. IBM அல்லாத வலைத் தளத்திற்கான இணைப்பு என்பது, அத்தகைய வலைத் தளத்தின் அல்லது அதன் உரிமையாளரின் உள்ளடக்கத்தை அல்லது பயன்பாட்டை ஐபிஎம் ஆதரிக்கிறது என்று அர்த்தமல்ல. கூடுதலாக, ஐபிஎம் தளத்தில் இருந்து அத்தகைய தரப்பினர்களை (அல்லது அத்தகைய கட்சிகளுக்கு இணைப்பைப் பயன்படுத்த) நீங்கள் அறிந்திருந்தாலும் கூட, மூன்றாம் தரப்பினருடன் நீங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடிய பரிவர்த்தனைகளுக்கு ஐபிஎம் ஒரு தரப்பினரோ அல்லது பொறுப்பாளியோ அல்ல. அதன்படி, அத்தகைய வெளிப்புற தளங்கள் அல்லது ஆதாரங்களின் கிடைப்புத்தன்மைக்கு IBM பொறுப்பேற்காது என்பதையும், அந்த தளங்கள் அல்லது ஆதாரங்களில் அல்லது ஆதாரங்களில் உள்ள அல்லது கிடைக்கக்கூடிய எந்த உள்ளடக்கம், சேவைகள், தயாரிப்புகள் அல்லது பிற பொருட்களுக்கும் அது பொறுப்போ அல்லது பொறுப்போ அல்ல என்பதை நீங்கள் அங்கீகரித்து ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

ஐபிஎம்-அல்லாத வலைத் தளத்தை நீங்கள் அணுகும்போது, ஐபிஎம்-லோகோவைக் கொண்டிருக்கும் ஒரு ஐபிஎம்-லோகோவைக் கொண்டிருக்கும் போது, அது IBM இலிருந்து சுயாதீனமானது என்பதையும், அந்த வலைத் தளத்தில் உள்ள உள்ளடக்கத்தை IBM கட்டுப்படுத்தாது என்பதையும் தயவுசெய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். வைரஸ்கள், புழுக்கள், ட்ரோஜன் ஹார்ஸ்கள் மற்றும் பிற சாத்தியமான அழிவு கரமான நிரல்களிலிருந்து உங்களைப் பாதுகாக்க முன்னெச்சரிக்கைநடவடிக்கைகளை எடுப்பது ம், நீங்கள் பொருத்தமானது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் என உங்கள் தகவலைப் பாதுகாப்பதும் உங்கள் வரை.

இந்த தளத்துடன் இணைதல்

இந்த வலைத் தளத்திற்கான அனைத்து இணைப்புகளும் IBM ஆல் எழுத்துபூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும், இணைப்பு மற்றும் இணைப்பு மூலம் செயல்படுத்தப்பட்ட பக்கங்கள் ஆகியவற்றை IBM ஒப்புக்கொண்டுள்ளது தவிர: (அ) இந்த வலைத் தளத்தில் எந்த பக்கத்தைச் சுற்றி பிரேம்களை உருவாக்கஅல்லது இந்த தளத்தில் உள்ள எந்த உள்ளடக்கத்தின் காட்சி விளக்கக்காட்சி அல்லது தோற்றத்தை எந்த விதத்திலும் மாற்றும் பிற நுட்பங்களைப் பயன்படுத்த; (ஆ) ஐபிஎம் உடனான உங்கள் உறவை தவறாக க்காட்டவும்; (c) IBM உங்களை, உங்கள் வலைத் தளம் அல்லது உங்கள் சேவை அல்லது தயாரிப்பு பிரசாதங்களை அங்கீகரிக்கிறது அல்லது அங்கீகரிக்கிறது என்பதைக் குறிக்கிறது; மற்றும் (ஈ) IBM பற்றி தவறான அல்லது தவறான எண்ணங்களை முன்வைஅல்லது IBM பெயர் அல்லது வர்த்தக முத்திரைகளுடன் தொடர்புடைய நல்லெண்ணத்தை சேதப்படுத்துகிறது. இந்த தளத்துடன் இணைக்க அனுமதிப்பதற்கு மேலும் நிபந்தனையாக, IBM எந்த நேரத்திலும், அதன் சொந்த விருப்பத்தின்பேரில், இந்த வலைத் தளத்துடன் இணைப்பதற்கு அனுமதியை நிறுத்தலாம் என்பதை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். அத்தகைய நிகழ்வில், இந்த வலைத் தளத்திற்கான அனைத்து இணைப்புகளையும் உடனடியாக அகற்றவும், எந்த IBM வர்த்தகமுத்திரையைப் பயன்படுத்துவதைநிறுத்தவும் நீங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

உத்தரவாதத்தின் பொறுப்புத்துறப்பு

இந்த தளத்தைப் பயன்படுத்துவது உங்கள் தனிப்பட்ட ஆபத்தில் உள்ளது. அனைத்து பொருட்கள், தகவல், தயாரிப்புகள், மென்பொருள், திட்டங்கள் மற்றும் சேவைகள் "உள்ளபடி," எந்த உத்தரவாதங்கள் அல்லது உத்தரவாதங்கள் எதுவும் வழங்கப்படும். IBM வெளிப்படையாக அனைத்து எக்ஸ்பிரஸ், உட்குறிப்பு, சட்டப்பூர்வமான, மற்றும் பிற உத்தரவாதங்கள், உத்தரவாதங்கள், அல்லது பிரதிநிதித்துவங்கள், வரம்பின்றி, வணிகத்தன்மை யின் உத்தரவாதங்கள், குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்கான தகுதி, மற்றும் உரிமையுடைமை மற்றும் அறிவுசார் சொத்துரிமைகளை மீறாத முழுமையான அளவிற்கு வெளிப்படையாக மறுவிளக்கம் அளிக்கப்படுகிறது. இந்த இணைய தளம் தடையின்றி, சரியான நேரத்தில், பாதுகாப்பான தாக, அல்லது பிழை யின்றி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு IBM எந்த உத்தரவாதமோ அல்லது உத்தரவாதமோ இல்லை.

நீங்கள் பதிவிறக்கும் பொருட்கள், தகவல், தயாரிப்புகள், மென்பொருள், நிரல்கள் அல்லது சேவைகளைப் பெற்றால், உங்கள் சொந்த விருப்பத்தின்படி அல்லது ஆபத்து க்கு நீங்கள் காரணமாக இருக்கலாம், மேலும் உங்கள் கணினி அமைப்பு தரவு இழப்பு அல்லது சேதம் உட்பட ஏதேனும் சேதங்களுக்கு நீங்கள் மட்டுமே பொறுப்பாவீர்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்கிறீர்கள் மற்றும் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள்.

சில அதிகார வரம்புகள் உத்தரவாதங்களை விலக்கஅனுமதிக்காது, எனவே மேலே உள்ள விலக்குகள் உங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம்.

பொறுப்புவரம்பு

இந்த வலைத் தளத்தின் அல்லது இந்த வலைத் தளத்தின் ஏதேனும் பயன்பாடு அல்லது இந்த வலைத் தளத்தின் ஏதேனும் பயன்பாடு அல்லது இந்த வலைத் தளத்தின் பயன்பாடு, அல்லது இந்த வலைத் தளத்தின் மூலம் அணுகப்படும் அல்லது அணுகப்படும் எந்த ஒரு தளம் அல்லது வளத்திற்கும் அல்லது இந்த வலைத்தளத்தின் பயன்பாடு அல்லது பதிவிறக்குவதற்கு மான எந்தவொரு நேரடி, மறைமுக, தற்செயலான, சிறப்பு, சிறப்பு, முன்மாதிரி அல்லது விளைவான சேதங்களுக்கு எந்த ஒரு கட்சிக்கும் IBM எந்த வகையிலும் பொறுப்பு கூறாது , அல்லது அணுகல், எந்த பொருட்கள், தகவல், தயாரிப்புகள், அல்லது சேவைகள், எந்த வரம்புஇல்லாமல், எந்த இழந்த லாபங்கள், வணிக குறுக்கீடு, இழந்த சேமிப்பு அல்லது திட்டங்கள் அல்லது பிற தரவு இழப்பு, IBM வெளிப்படையாக அத்தகைய சேதங்கள் சாத்தியம் அறிவுறுத்தப்படுகிறது கூட. இந்த விலக்கு மற்றும் தள்ளுபடி, ஒப்பந்தம், உத்தரவாதத்தை, TORT அல்லது வேறு எந்த சட்ட கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில், நடவடிக்கை க்கான அனைத்து காரணங்களுக்கு பொருந்தும்.

இந்த வலைத் தளத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் குறிப்பிட்ட பொருட்கள், தகவல், தயாரிப்புகள், மென்பொருள் மற்றும் சேவைகளுக்கு கூடுதல் அல்லது வேறுபட்ட விதிமுறைகள், நிபந்தனைகள் மற்றும் அறிவிப்புகள் பொருந்தலாம். ஏதேனும் முரண்பாடு ஏற்பட்டால், அத்தகைய கூடுதல் அல்லது வேறுபட்ட விதிமுறைகள், நிபந்தனைகள் மற்றும் அறிவிப்புகள் இந்த பயன்பாட்டு விதிமுறைகளை விட மேலோங்கி இருக்கும். பொருந்தக்கூடிய ஒப்பந்தம் அல்லது அறிவிப்பைப் பார்க்கவும்.