Điều khoản sử dụng

Tổng quan

Tổng quan

Sau đây là các điều khoản của thỏa thuận pháp lý giữa bạn và IBM. Bằng cách truy cập, duyệt hoặc sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản này và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, bao gồm luật và quy định kiểm soát xuất khẩu và tái xuất. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web này.

IBM có thể, mà không cần thông báo cho bạn, bất cứ lúc nào sửa đổi các Điều khoản sử dụng này và bất kỳ thông tin nào khác có trong trang web này bằng cách cập nhật bài đăng này. IBM cũng có thể thực hiện các cải tiến hoặc thay đổi trong các sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình được mô tả trong trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Tổng quát

Trang web này chứa các thông báo độc quyền và thông tin bản quyền, các điều khoản phải được quan sát và tuân thủ. Vui lòng xem thông tin bản quyền và nhãn hiệu của chúng tôi để biết thông tin liên quan.

IBM sẽ cung cấp các tài liệu trên trang web này mô tả cách người dùng thực hiện một số khía cạnh nhất định của mô hình trường P-TECH 9-14 ("Công cụ") . Các Công cụ này được cung cấp cho bạn theo giấy phép Ghi công-Phi thương mại Creative Commons được tìm thấy tại: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.

Ngoài Công cụ, nội dung trên trang web này không được sao chép, sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền, phân phối hoặc sử dụng để tạo ra các sản phẩm phái sinh mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của IBM. Đối với các tài liệu thuộc sở hữu của IBM, IBM cấp cho bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng, hạn chế để truy cập và hiển thị các trang Web trong trang web này, chỉ trên máy tính của bạn và cho việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn đối với trang web này. Sự cho phép này được điều kiện là bạn không sửa đổi nội dung được hiển thị trên trang web này, giữ nguyên tất cả bản quyền, nhãn hiệu và các thông báo độc quyền khác và bạn chấp nhận bất kỳ điều khoản, điều kiện và thông báo nào đi kèm với nội dung hoặc được quy định khác trong trang web này.

Bất kể những điều đã nói ở trên, có thể có phần mềm và các tài liệu khác được cung cấp để tải xuống, truy cập hoặc sử dụng khác từ trang web này có các điều khoản, điều kiện và thông báo cấp phép riêng. Các tài liệu như vậy sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản, điều kiện và thông báo tương ứng của chúng.

Việc bạn không tuân thủ các điều khoản, điều kiện và thông báo trên trang web này sẽ dẫn đến việc tự động chấm dứt bất kỳ quyền nào được cấp cho bạn mà không cần thông báo trước và bạn phải ngay lập tức hủy tất cả các bản sao của tài liệu đã tải xuống thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của bạn. Ngoại trừ sự cho phép hạn chế trong đoạn trước, IBM không cấp cho bạn bất kỳ quyền hoặc giấy phép rõ ràng hoặc ngụ ý nào theo bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền hoặc quyền sở hữu độc quyền hoặc sở hữu trí tuệ nào khác. Bạn không được phản ánh bất kỳ nội dung nào từ site này trên một Web site khác hoặc trong bất kỳ phương tiện nào khác.

Một số tuyên bố miễn trừ trách nhiệm nhất định

Thông tin trên trang web này không được hứa hẹn hoặc đảm bảo là chính xác, hiện tại hoặc đầy đủ và trang web này có thể chứa sự không chính xác về kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. IBM không chịu trách nhiệm (và từ chối trách nhiệm rõ ràng) trong việc cập nhật trang web này để giữ thông tin hiện tại hoặc để đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin được đăng. Theo đó, bạn nên xác nhận tính chính xác và đầy đủ của tất cả các thông tin được đăng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến bất kỳ dịch vụ, sản phẩm hoặc các vấn đề khác được mô tả trong trang web này.

IBM không đảm bảo rằng mọi vấn đề được báo cáo sẽ được IBM giải quyết, ngay cả khi IBM chọn cung cấp thông tin với mục tiêu giải quyết vấn đề.

Thông tin bí mật

IBM không muốn nhận thông tin bí mật hoặc độc quyền từ bạn thông qua trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào được gửi đến IBM sẽ được coi là KHÔNG được bảo mật. Bằng cách gửi cho IBM bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, bạn cấp cho IBM giấy phép không hạn chế, không thể hủy ngang để sao chép, sao chép, xuất bản, tải lên, đăng, truyền tải, phân phối, hiển thị công khai, thực hiện, sửa đổi, tạo ra các sản phẩm phái sinh từ và sử dụng tự do các tài liệu hoặc thông tin đó. Bạn cũng đồng ý rằng IBM có thể tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào mà bạn gửi cho chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không tiết lộ tên của bạn hoặc công khai thực tế là bạn đã gửi tài liệu hoặc thông tin khác cho chúng tôi trừ khi: (a) chúng tôi có được sự cho phép của bạn để sử dụng tên của bạn; hoặc (b) trước tiên chúng tôi thông báo cho bạn rằng các tài liệu hoặc thông tin khác bạn gửi đến một phần cụ thể của trang web này sẽ được xuất bản hoặc sử dụng với tên của bạn trên đó; hoặc (c) chúng tôi được pháp luật yêu cầu làm như vậy. Thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn gửi cho IBM với mục đích nhận sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được xử lý theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Vui lòng xem liên kết có tiêu đề "Quyền riêng tư" để biết thông tin về chính sách bảo mật của IBM.

Mối quan hệ kinh doanh

Trang web này có thể cung cấp liên kết hoặc tham chiếu đến các trang web và tài nguyên không phải của IBM. IBM không tuyên bố, bảo đảm hoặc các cam kết khác về bất kỳ trang web không phải của IBM hoặc tài nguyên của bên thứ ba (bao gồm bất kỳ trang web Lenovo nào) có thể được tham chiếu, truy cập hoặc liên kết với bất kỳ trang web nào của IBM. Liên kết đến một trang web không phải của IBM không có nghĩa là IBM xác nhận nội dung hoặc việc sử dụng trang web đó hoặc chủ sở hữu của nó. Ngoài ra, IBM không phải là một bên tham gia hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch nào bạn có thể tham gia với các bên thứ ba, ngay cả khi bạn biết về các bên đó (hoặc sử dụng liên kết đến các bên đó) từ một trang web của IBM. Theo đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng IBM không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài đó và không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, dịch vụ, sản phẩm hoặc tài liệu nào khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên đó.

Khi bạn truy cập một trang web không phải của IBM, ngay cả một trang web có thể chứa logo IBM, vui lòng hiểu rằng nó độc lập với IBM và IBM không kiểm soát nội dung trên trang web đó. Bạn phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân khỏi vi-rút, sâu, ngựa trojan và các chương trình có khả năng phá hoại khác và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn thấy phù hợp.

Nối kết đến trang web này

Tất cả các liên kết đến trang web này phải được IBM chấp thuận bằng văn bản, ngoại trừ việc IBM đồng ý với các liên kết trong đó liên kết và các trang được kích hoạt bởi liên kết không: (a) tạo khung xung quanh bất kỳ trang nào trên trang web này hoặc sử dụng các kỹ thuật khác thay đổi theo bất kỳ cách nào trình bày trực quan hoặc hình thức của bất kỳ nội dung nào trong trang web này; (b) trình bày sai mối quan hệ của bạn với IBM; (c) ngụ ý rằng IBM chấp thuận hoặc xác nhận bạn, trang web của bạn hoặc dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn; và (d) trình bày những ấn tượng sai lệch hoặc gây hiểu lầm về IBM hoặc làm hỏng thiện chí liên quan đến tên hoặc nhãn hiệu của IBM. Như một điều kiện khác để được phép liên kết đến trang web này, bạn đồng ý rằng IBM có thể bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt quyền liên kết đến trang web này. Trong trường hợp đó, bạn đồng ý xóa ngay lập tức tất cả các liên kết đến trang web này và ngừng sử dụng bất kỳ nhãn hiệu IBM nào.

TỪ CHỐI BẢO HÀNH

VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU, THÔNG TIN, SẢN PHẨM, PHẦN MỀM, CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN BẢN", KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HOẶC ĐẢM BẢO NÀO. IBM TUYÊN BỐ RÕ RÀNG TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH VÀ CÁC BẢO ĐẢM, BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ KHÁC, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ. KHÔNG GIỚI HẠN, IBM KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC ĐẢM BẢO RẰNG TRANG WEB NÀY SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI.

BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG NẾU BẠN TẢI XUỐNG HOẶC LẤY TÀI LIỆU, THÔNG TIN, SẢN PHẨM, PHẦN MỀM, CHƯƠNG TRÌNH HOẶC DỊCH VỤ, BẠN TỰ QUYẾT ĐỊNH VÀ RỦI RO VÀ BẠN SẼ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO CÓ THỂ DẪN ĐẾN, BAO GỒM MẤT DỮ LIỆU HOẶC THIỆT HẠI CHO HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN.

MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ BẢO ĐẢM, VÌ VẬY CÁC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, IBM SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẤT KỲ BÊN NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, MẪU MỰC HOẶC HẬU QUẢ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC PHÁT SINH TỪ TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, HOẶC CỦA BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC TÀI NGUYÊN NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT, THAM CHIẾU HOẶC TRUY CẬP THÔNG QUA TRANG WEB NÀY, HOẶC ĐỂ SỬ DỤNG HOẶC TẢI XUỐNG HOẶC TRUY CẬP VÀO, BẤT KỲ TÀI LIỆU, THÔNG TIN, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ LỢI NHUẬN BỊ MẤT, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, MẤT TIẾT KIỆM HOẶC MẤT CHƯƠNG TRÌNH HOẶC DỮ LIỆU KHÁC, NGAY CẢ KHI IBM ĐƯỢC THÔNG BÁO RÕ RÀNG VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ. VIỆC LOẠI TRỪ VÀ MIỄN TRÁCH NHIỆM NÀY ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG, CHO DÙ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH, TRA CỨU HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO KHÁC.

Các điều khoản, điều kiện và thông báo bổ sung hoặc khác nhau có thể áp dụng cho các tài liệu, thông tin, sản phẩm, phần mềm và dịch vụ cụ thể được cung cấp thông qua trang web này. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào, các điều khoản, điều kiện và thông báo bổ sung hoặc khác nhau đó sẽ được ưu tiên áp dụng cho các Điều khoản Sử dụng này. Vui lòng xem thỏa thuận hoặc thông báo áp dụng.