Használati feltételek

Áttekintés

Áttekintés

Az alábbiakban az Ön és az IBM között létrejött jogi megállapodás feltételei tanaksznak. A webhely elérésével, böngészésével vagy használatával Ön tudomásul veszi, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek ismeri el ezeket a feltételeket, és betartja az összes vonatkozó törvényt és előírást, beleértve az export- és újrakivitel-ellenőrzési törvényeket és rendeleteket is. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, kérjük, ne használja ezt a webhelyet.

Az IBM az Ön értesítése nélkül bármikor felülvizsgálhatja a jelen Használati feltételeket és a jelen webhelyen található bármely egyéb információt a jelen közzététel frissítésével. Az IBM bármikor, előzetes értesítés nélkül fejlesztheti vagy módosíthatja az ezen az oldalon ismertetett termékeket, szolgáltatásokat vagy programokat.

Általános

Ez a webhely tulajdonosi közleményeket és szerzői jogi információkat tartalmaz, amelyek feltételeit be kell tartani és be kell tartani. Kérjük, olvassa el a szerzői joggal és a védjegyekkel kapcsolatos információkat a kapcsolódó információkért.

Az IBM olyan dokumentumokat kínál ezen az oldalon, amelyek leírják, hogy a felhasználók hogyan valósítják meg a P-TECH 9-14 iskolai modell ("Eszközök") bizonyos aspektusait. Ezeket az eszközöket a hozzárendelésen kívüli Creative Commons licenc alatt kínáljuk Önnek, amely a következő helyen található: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.

Az Eszközöken kívül a jelen oldalon található tartalmak nem másolhatók, sokszorosíthatók, nem tehetők közzé, nem tölthetők fel, nem tehetők közzé, nem továbbíthatók, nem terjeszthetők, nem terjeszthetők vagy használhatók fel származékos művek létrehozására az IBM előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Az IBM tulajdonában lévő anyagok esetében az IBM nem kizárólagos, nem átruházható, korlátozott engedélyt ad önnek a webhely weboldalainak elérésére és megjelenítésére, kizárólag az Ön számítógépén és a webhely személyes, nem kereskedelmi célú használatára. Ez az engedély feltétele, hogy ön ne módosítsa az ezen az oldalon megjelenített tartalmat, hogy megőrizje az összes szerzői jogi, védjegy- és egyéb tulajdonosi értesítést, valamint hogy elfogadja a tartalmat kísérő vagy az ezen az oldalon más módon meghatározott feltételeket és értesítéseket.

A fentiek ellenére előfordulhatnak olyan szoftverek és egyéb anyagok, amelyek letölthetők, elérhetővé vagy más módon felhasználhatók erről az oldalról, amelyek saját licencfeltételekkel, feltételekkel és értesítésekkel rendelkeznek. Az ilyen anyagokra a vonatkozó feltételek és értesítések vonatkoznak.

Ha nem tartja be a jelen oldalon található feltételeket, feltételeket és értesítéseket, az ön számára biztosított jogok előzetes értesítés nélküli automatikus megszüntetését eredményezi, és önnek azonnal meg kell semmisítenie a birtokában vagy ellenőrzése alatt álló letöltött anyagok minden példányát. Az előző bekezdésben szereplő korlátozott engedély kivételével az IBM nem biztosít Önnek semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos jogot vagy licencet semmilyen szabadalom, védjegy, szerzői jog vagy más tulajdonosi vagy szellemi tulajdonjog alapján. Nem tükrözhet sem más webhelyen vagy más adathordozón található webhely tartalmát.

Egyes felelősségkizárások

A webhelyen található információk nem garantáltan helyesek, aktuálisak vagy teljesek, és ezen az oldalon technikai pontatlanságok vagy tipográfiai hibák szerepelhetnek. Az IBM nem vállal felelősséget (és kifejezetten elhárítja a felelősséget) a webhely frissítéséért, hogy az információk naprakészek maradjanak, vagy hogy biztosítsa a közzétett információk pontosságát vagy teljességét. Ennek megfelelően meg kell erősítenie az összes közzétett információ pontosságát és teljességét, mielőtt bármilyen döntést hozna az ezen az oldalon leírt szolgáltatásokkal, termékekkel vagy egyéb kérdésekkel kapcsolatban.

Az IBM nem biztosít garanciát arra nézve, hogy a jelentett problémákat az IBM megoldja, még akkor sem, ha az IBM úgy dönt, hogy információt ad meg a probléma megoldása céljából.

Bizalmas információ

Az IBM nem szeretne bizalmas vagy védett információkat kapni Öntől a webhelyünkön keresztül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az IBM-nek küldött információk vagy anyagok nem minősülnek bizalmasnak. Az IBM bármely információjának vagy anyagának elküldésével Ön korlátlan, visszavonhatatlan licencet ad az IBM-nek az ilyen anyagokvagy információk másolására, sokszorosítására, közzétételére, feltöltésére, közzétételére, közzétételére, terjesztésére, nyilvános megjelenítésére, előadására, módosítására, származékos művek létrehozására és más módon szabadon történő felhasználására. Ön azt is elfogadja, hogy az IBM szabadon használhatja az Ön által bármilyen célból küldött ötleteket, koncepciókat, know-how-kat vagy technikákat. Azonban nem adjuk ki az Ön nevét, és nem tesszük közzé azt a tényt, hogy ön anyagokat vagy egyéb információkat küldött nekünk, kivéve, ha: (a) megkapjuk az Ön engedélyét az Ön nevének használatára; vagy (b) először értesítjük Önt arról, hogy az Ön által a webhely egy adott részébe küldött anyagokat vagy egyéb információkat közzéteszik, vagy más módon használják fel az Ön nevével; vagy (c) erre törvény kötelez minket. Azokat a személyazonosításra alkalmas adatokat, amelyeket ön a termékek vagy szolgáltatások fogadása céljából ad meg az IBM-nek, az adatvédelmi irányelveinknek megfelelően kezeljük. Az IBM adatvédelmi irányelveivel kapcsolatos információkért tekintse meg az "Adatvédelem" című linket.

Üzleti kapcsolatok

Ez a webhely nem IBM webhelyekre és forrásokra mutató hivatkozásokat vagy hivatkozásokat tartalmazhat. Az IBM semmilyen felelősséget, garanciát vagy egyéb kötelezettségvállalást nem vállal semmilyen nem IBM webhelyre vagy harmadik fél től származó erőforrásra (beleértve a Lenovo webhelyet is), amely bármely IBM-webhelyre hivatkozhat, elérhető vagy bármely IBM webhelyhez kapcsolódhat. Egy nem IBM webhelyre mutató hivatkozás nem jelenti azt, hogy az IBM jóváhagyja az ilyen webhely vagy annak tulajdonosa tartalmát vagy használatát. Ezenkívül az IBM nem részese vagy felelős az Ön által harmadik felekkel folytatott tranzakcióknak, még akkor sem, ha ön tudomást szerez az ilyen felekről (vagy az ilyen felekre mutató hivatkozást használ) egy IBM webhelyről. Ennek megfelelően Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az IBM nem felelős az ilyen külső webhelyek vagy erőforrások elérhetőségéért, és nem felelős az ilyen webhelyeken vagy erőforrásokon található vagy az azokból elérhető tartalmakért, szolgáltatásokért, termékekért vagy egyéb anyagokért.

Amikor nem IBM webhelyet ér el, még akkor is, ha az IBM-emblémát is tartalmaz, kérjük, vegye figyelembe, hogy az független az IBM-től, és hogy az IBM nem ellenőrzi az adott webhely tartalmát. Önnek kell óvintézkedéseket tennie a vírusoktól, férgektől, trójai programoktól és más potenciálisan pusztító programoktól való védekezésérdekében, valamint az Ön adatainak megfelelő módon történő védelmére.

Csatolás ehhez az oldalhoz

Az IBM-nek írásban jóvá kell hagynia a weboldalra mutató összes hivatkozást, azzal a kivétellel, hogy az IBM hozzájárul azokhoz a hivatkozásokhoz, amelyekben a hivatkozás és a hivatkozás által aktivált oldalak nem: (a) kereteket hoznak létre a webhely bármely oldala körül, vagy olyan egyéb technikákat alkalmaznak, amelyek bármilyen módon megváltoztatják a webhelyen található bármely tartalom vizuális megjelenítését vagy megjelenését; (b) hamisszínben tünteti fel az IBM-mel való kapcsolatát; (c) utalhat arra, hogy az IBM jóváhagyja vagy támogatja Önt, webhelyét, illetve szolgáltatását vagy termékajánlatait; és (d) hamis vagy félrevezető benyomásokat keltaz IBM-mel kapcsolatban, vagy más módon károsíthatja az IBM nevéhez vagy védjegyeihez kapcsolódó goodwillt. További feltételként, hogy engedélyezték a hivatkozást erre az oldalra, Ön elfogadja, hogy az IBM saját belátása szerint bármikor megszüntetheti a jelen webhelyre mutató hivatkozási engedélyt. Ebben az esetben Ön vállalja, hogy azonnal eltávolítja a jelen webhelyre mutató összes hivatkozást, és megszünteti az IBM védjegyhasználatának használatát.

A GARANCIA KIZÁRÁSA

HASZNÁLATA EZEN AZ OLDALON AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS KOCKÁZATÁRA. MINDEN ANYAGOT, INFORMÁCIÓT, TERMÉKET, SZOFTVERT, PROGRAMOT ÉS SZOLGÁLTATÁST "ADOTT ESETBEN" BIZTOSÍTUNK, ÉS SEMMILYEN GARANCIÁT VAGY GARANCIÁT NEM VÁLLALUNK. AZ IBM A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ELHÁRÍT MINDEN KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS, TÖRVÉNYES ÉS EGYÉB GARANCIÁT, GARANCIÁT VAGY KIJELENTÉST, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A KERESKEDELMI ALKALMASSÁGRA, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, VALAMINT A TULAJDONJOG ÉS A SZELLEMI TULAJDONJOGOK MEGSÉRTÉSÉNEK TILALMÁRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. KORLÁTOZÁS NÉLKÜL AZ IBM NEM VÁLLAL GARANCIÁT VAGY GARANCIÁT ARRA, HOGY EZ A WEBHELY MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL, IDŐBEN, BIZTONSÁGOSAN VAGY HIBAMENTESEN LESZ.

ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY HA ANYAGOKAT, INFORMÁCIÓKAT, TERMÉKEKET, SZOFTVEREKET, PROGRAMOKAT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKAT TÖLT LE VAGY MÁS MÓDON TÖLT LE VAGY SZEREZ BE, EZT SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT ÉS KOCKÁZATÁRA TESZI, ÉS HOGY KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS MINDEN OLYAN KÁRÉRT, AMELY AZ ADATVESZTÉST VAGY A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZER KÁROSODÁSÁT OKOZHATJA.

EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

AZ IBM SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, PÉLDAÉRTÉKŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, AMELY A JELEN WEBOLDALSAL VAGY A WEBOLDAL BÁRMELY HASZNÁLATÁVAL VAGY ANNAK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS, ILLETVE , VAGY BÁRMELY ANYAGHOZ, INFORMÁCIÓHOZ, TERMÉKHEZ VAGY SZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ELMARADT NYERESÉGET, AZ ÜZLETI MEGSZAKÍTÁST, AZ ELVESZETT MEGTAKARÍTÁSOKAT VAGY PROGRAMOK VAGY EGYÉB ADATOK ELVESZTÉSÉT, MÉG AKKOR IS, HA AZ IBM-ET KIFEJEZETTEN TÁJÉKOZTATJÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. EZ A KIZÁRÁS ÉS A FELELŐSSÉGRŐL VALÓ LEMONDÁS MINDEN KERESETI JOGALAPRA VONATKOZIK, AKÁR SZERZŐDÉSEN, GARANCIÁN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON VAGY MÁS JOGI ELMÉLETEN ALAPUL.

A webhelyen kínált konkrét anyagokra, információkra, termékekre, szoftverekre és szolgáltatásokra további vagy eltérő feltételek, kijelentések és értesítések vonatkozhatnak. Bármilyen ellentmondás esetén az ilyen további vagy eltérő feltételek, feltételek és értesítések elsőbbséget élveznek a jelen Használati feltételekkel szemben. Kérjük, olvassa el a vonatkozó megállapodást vagy értesítést.