Condiții de utilizare

Prezentare generală

Prezentare generală

Următoarele sunt termenii unui acord legal între dumneavoastră și IBM. Prin accesarea, navigarea sau utilizarea acestui site Web, confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord să respectați acești termeni și să respectați toate legile și reglementările aplicabile, inclusiv legile și reglementările privind controlul exporturilor și reexportului. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni, vă rugăm să nu utilizați acest site Web.

IBM poate, fără notificare, să revizuiască în orice moment acești Termeni de utilizare și orice alte informații conținute în acest site Web prin actualizarea acestei postări. IBM poate, de asemenea, să aducă îmbunătățiri sau modificări produselor, serviciilor sau programelor descrise pe acest site în orice moment, fără notificare prealabilă.

General

Acest site Web conține notificări de proprietate și informații privind drepturile de autor, ale căror termeni trebuie să fie respectate și respectate. Vă rugăm să consultați informațiile privind drepturile de autor și mărcile comerciale pentru informații conexe.

IBM va oferi documente pe acest site care descriu modul în care utilizatorii implementează anumite aspecte ale modelului școlar P-TECH 9-14 ("Instrumente") . Aceste Instrumente vă sunt oferite sub licența Attribution-Non-Commercial Creative Commons, aflată la: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.

În afară de Instrumente, conținutul de pe acest site nu poate fi copiat, reprodus, republicat, încărcat, postat, transmis, distribuit sau utilizat pentru crearea de lucrări derivate fără acordul scris prealabil al IBM. Pentru materialele deținute de IBM, IBM vă acordă permisiunea non-exclusivă, netransferabilă, limitată de a accesa și afișa paginile Web din cadrul acestui site, exclusiv pe computer și pentru utilizarea personală, necomercială a acestui site Web. Această permisiune este condiționată de faptul că nu modificați conținutul afișat pe acest site, de păstrarea intactă a tuturor drepturilor de autor, a mărcilor comerciale și a altor notificări de proprietate, precum și de acceptarea oricăror termeni, condiții și notificări care însoțesc conținutul sau care sunt stabilite în alt mod pe acest site.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, pot exista software-ul și alte materiale care sunt puse la dispoziție pentru descărcarea, accesul, sau alte utilizări de pe acest site, care au propriile lor termeni de licență, condiții, și notificări. Astfel de materiale vor fi guvernate de termenii, condițiile și notificările lor respective.

Nerespectarea termenilor, condițiilor și notificărilor de pe acest site va duce la încetarea automată a oricăror drepturi care vă sunt acordate, fără notificare prealabilă, și trebuie să distrugeți imediat toate copiile materialelor descărcate aflate în posesia sau controlul dvs. Cu excepția permisiunii limitate din paragraful precedent, IBM nu vă acordă drepturi sau licențe exprese sau implicite sub niciun brevet, marcă comercială, drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate sau proprietate intelectuală. Nu aveți dreptul să oglindiți conținutul de pe acest site pe un alt site Web sau pe orice alt suport.

Anumite exonerări de răspundere

Informațiile de pe acest site Web nu sunt promise sau garantate a fi corecte, curente sau complete, iar acest site poate conține inexactități tehnice sau erori tipografice. IBM nu își asumă nicio responsabilitate (și își declină în mod expres responsabilitatea) pentru actualizarea acestui site pentru a menține informațiile la zi sau pentru a asigura acuratețea sau caracterul complet al oricăror informații postate. În consecință, trebuie să confirmați acuratețea și caracterul complet al tuturor informațiilor postate înainte de a lua orice decizie legată de orice servicii, produse sau alte aspecte descrise în acest site.

IBM nu oferă asigurări că orice probleme raportate vor fi rezolvate de IBM, chiar dacă IBM alege să furnizeze informații cu scopul de a aborda o problemă.

Informații confidențiale

IBM nu dorește să primească informații confidențiale sau proprietare de la dumneavoastră prin intermediul site-ului nostru web. Vă rugăm să rețineți că orice informație sau material trimis către IBM va fi considerat a nu fi confidențial. Prin trimiterea de către IBM a oricăror informații sau materiale, acordați IBM o licență nerestricționată și irevocabilă de copiere, reproducere, publicare, încărcare, publicare, transmitere, distribuire publică, executare, modificare, creare lucrări derivate din materialele sau informațiile respective și utilizarea în mod liber a acestora. De asemenea, sunteți de acord că IBM este liber să utilizeze orice idei, concepte, know-how sau tehnici pe care ni le trimiteți în orice scop. Cu toate acestea, nu vom da public numele dumneavoastră și nu vom face public în alt mod faptul că ne-ați trimis materiale sau alte informații, cu excepția cazului în care: (a) obținem permisiunea dumneavoastră de a vă utiliza numele; sau (b) vă informăm mai întâi că materialele sau alte informații pe care le trimiteți unei anumite părți a acestui site vor fi publicate sau utilizate în alt mod cu numele dumneavoastră pe el; sau (c) suntem obligați să facem acest lucru prin lege. Informațiile de identificare personală pe care le trimiteți către IBM în scopul primirii produselor sau serviciilor vor fi tratate în conformitate cu politicile noastre de confidențialitate. Vă rugăm să consultați linkul intitulat "Confidențialitate" pentru informații privind politicile de confidențialitate ibm.

Relații de afaceri

Acest site Web poate furniza legături sau referințe la site-uri web și resurse non-IBM. IBM nu face nicio declarație, garanție sau alte angajamente cu privire la site-urile Web non-IBM sau la resursele terțe (inclusiv orice site Web Lenovo) la care se poate face referire, accesibil sau legat de orice site IBM. Un link către un site Web non-IBM nu înseamnă că IBM aprobă conținutul sau utilizarea unui astfel de site Web sau a proprietarului acestuia. În plus, IBM nu este parte sau responsabilă pentru tranzacțiile pe care le puteți încheia cu terțe părți, chiar dacă aflați despre astfel de părți (sau utilizați un link către astfel de părți) de pe un site IBM. În consecință, recunoașteți și sunteți de acord că IBM nu este responsabilă pentru disponibilitatea acestor site-uri sau resurse externe și nu este responsabilă sau responsabilă pentru niciun conținut, servicii, produse sau alte materiale de pe sau disponibile de pe acele site-uri sau resurse.

Când accesați un site Web non-IBM, chiar și unul care poate conține sigla IBM, vă rugăm să înțelegeți că acesta este independent de IBM și că IBM nu controlează conținutul de pe acel site Web. Este de până la tine să ia măsuri de precauție pentru a vă proteja de viruși, viermi, cai troieni, și alte programe potențial distructive, și pentru a proteja informațiile pe care le consideră adecvate.

Legarea la acest site

Toate link-urile către acest site Web trebuie aprobate în scris de IBM, cu excepția faptului că IBM consimte la link-uri în care link-ul și paginile care sunt activate de link-ul nu: (a) creează cadre în jurul oricărei pagini de pe acest site Web sau utilizează alte tehnici care modifică în orice mod prezentarea vizuală sau aspectul oricărui conținut din cadrul acestui site; (b) să denatureze relația dumneavoastră cu IBM; (c) implică faptul că IBM vă aprobă sau vă aprobă pe dvs., site-ul web sau ofertele de servicii sau produse; și (d) să prezinte impresii false sau înșelătoare despre IBM sau să deterioreze în alt mod fondul comercial asociat numelui sau mărcilor comerciale IBM. Ca o condiție suplimentară pentru a li se permite să se conecteze la acest site, sunteți de acord că IBM poate, în orice moment, la discreția sa, să rezilieze permisiunea de a se conecta la acest site Web. În acest caz, sunteți de acord să eliminați imediat toate link-urile către acest site Web și să încetați să utilizați orice marcă comercială IBM.

EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A GARANȚIEI

UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE PE PROPRIUL RISC. TOATE MATERIALELE, INFORMAȚIILE, PRODUSELE, SOFTWARE-UL, PROGRAMELE ȘI SERVICIILE SUNT FURNIZATE "CA ATARE", FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚII SAU GARANȚII. IBM DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE TOATE GARANȚIILE, GARANȚIILE SAU REPREZENTĂRILE EXPRESE, IMPLICITE, STATUTARE ȘI DE ALTĂ NATURĂ, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ. FĂRĂ LIMITARE, IBM NU OFERĂ NICIO GARANȚIE SAU GARANȚIE CĂ ACEST SITE WEB VA FI NEÎNTRERUPT, ÎN TIMP UTIL, SIGUR SAU FĂRĂ ERORI.

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ, DACĂ DESCĂRCAȚI SAU OBȚINEȚI ÎN ALT MOD MATERIALE, INFORMAȚII, PRODUSE, SOFTWARE, PROGRAME SAU SERVICII, FACEȚI ACEST LUCRU LA PROPRIA DISCREȚIE ȘI RISC ȘI CĂ VEȚI FI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE DAUNE CARE POT REZULTA, INCLUSIV PIERDEREA DE DATE SAU DETERIORAREA SISTEMULUI COMPUTERULUI.

UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA GARANȚIILOR, ASTFEL ÎNCÂT EXCLUDERILE DE MAI SUS NU SE POT APLICA ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

ÎN NICI UN CAZ IBM NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE FAȚĂ DE ORICE PARTE PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU DE ORICE FEL LEGATE DE SAU CARE DECURG DIN ACEST SITE WEB SAU DIN ORICE UTILIZARE A ACESTUI SITE WEB, SAU A ORICĂRUI SITE SAU RESURSĂ LEGATĂ, LA CARE SE FACE REFERIRE SAU ACCESATĂ PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE WEB, SAU PENTRU UTILIZAREA SAU DESCĂRCAREA DE , SAU ACCES LA ORICE MATERIALE, INFORMAȚII, PRODUSE SAU SERVICII, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, ORICE PROFITURI PIERDUTE, ÎNTRERUPERE A AFACERII, ECONOMII PIERDUTE SAU PIERDERI DE PROGRAME SAU ALTE DATE, CHIAR DACĂ IBM ESTE INFORMATĂ ÎN MOD EXPRES CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. ACEASTĂ EXCLUDERE ȘI RENUNȚARE LA RĂSPUNDERE SE APLICĂ TUTUROR CAUZELOR DE ACȚIUNE, FIE PE BAZA CONTRACTULUI, GARANȚIEI, DELICTULUI SAU A ORICĂROR ALTE TEORII JURIDICE.

Termeni, condiții și notificări suplimentare sau diferite se pot aplica anumitor materiale, informații, produse, software și servicii oferite prin intermediul acestui site Web. În caz de conflict, astfel de termeni, condiții și notificări suplimentare sau diferite vor prevala asupra acestor Termeni de utilizare. Vă rugăm să consultați acordul sau notificarea aplicabilă.