Refleksje Prezydenta Miasta Katowice

Miniaturka Prezydenta Miasta Katowice

Jak P-TECH wpływa na większe zapotrzebowanie na siłę roboczą w Twoim mieście?

Globalna transformacja cyfrowa i związane z nią zmiany powodują stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Eksperci podkreślają, że zapotrzebowanie na pracowników na rynku IT znacznie przewyższa ich podaż. Warto podkreślić, że w sektorze nowoczesnych usług biznesowych - prawie 50% miejsc pracy zostało stworzonych przez centra IT. Ponadto, stale odnotowujemy rosnące zainteresowanie nowych inwestorów lokowaniem w naszym mieście inwestycji związanych z procesami informatycznymi. Mając świadomość, że liczba absolwentów i studentów kierunków informatycznych w przyszłości nie będzie w stanie sprostać rosnącym potrzebom rynku, rok temu zdecydowaliśmy się na udział w pilotażowym programie edukacyjnym P-TECH. Obecnie w programie bierze udział 73 uczniów z dwóch katowickich szkół. Już teraz widzimy korzyści z udziału w projekcie, w którym studenci zdobywają aktualną wiedzę branżową i nowe umiejętności. W ostatnim roku zrealizowano wiele działań: od wykładów, przez warsztaty z wykorzystaniem Cloud i Mainframe, po spotkania z mentorami biznesowymi. Takie wspólne działanie partnerów z pozornie dwóch różnych światów, biznesu i edukacji, daje młodym ludziom szansę na zdobycie pracy po ukończeniu szkoły średniej, zwiększając tym samym potencjał kadrowy zarówno naszego miasta, jak i całego regionu. Należy również położyć nacisk na fakt, że uczniowie P-TECH wzięli również udział w innym innowacyjnym projekcie realizowanym w mieście Katowice - NOSPR AI, w którym wykorzystujemy sztuczną inteligencję do prowadzenia rozmowy o muzyce klasycznej. Jest to kolejny unikalny na skalę światową projekt, który ma na celu rozwinięcie naszej świadomości zmian zachodzących w otaczającym nas świecie i ułatwienie nam ich śledzenia. Jesteśmy w pełni świadomi, że długofalowa, efektywna współpraca jest gwarancją rozwoju dla wszystkich partnerów projektu.

- Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice