ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈਕਾਨ ਨੂੰ
Open P-TECH ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਈਬੀਐਮ 8-ਬਾਰ ਲੋਗੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਤਿਆਰੀ ਟੂਲਕਿੱਟ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਟੂਲਕਿੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਟੂਲਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਇਸ ਟੂਲਕਿੱਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਬਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਹਿਦਾਇਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਮੁਖੀ ਹੈਂਡਆਊਟ, ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਡੈੱਕ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਬਕ ਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਬਕ

ਇਸ 60 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

60 ਮਿੰਟ
3 ਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਗਰੇਡ 9-12
ਘੱਟ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ, ਉੱਚੀ ਛੱਤ
ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਸਬਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ

ਇਸ 60 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੜ-ਸ਼ੁਰੂ ਲਿਖ ਸਕਣ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

60 ਮਿੰਟ
3 ਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਗਰੇਡ 9-12
ਘੱਟ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ, ਉੱਚੀ ਛੱਤ
ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪਾਠ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਸ 60 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ।

60 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਬਕ
3 ਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਗਰੇਡ 9-12
ਘੱਟ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ, ਉੱਚੀ ਛੱਤ
ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੋ।

ਈਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਸੇਂਡਿੰਬਲੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਂਡਿੰਬਲੂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਸਬਸਕ੍ਰਿਬ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ

ਕੀ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਚੁਣੋ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।