ptech logo

Skoler i Nord-Amerika

Veier

alle veier
A.A.S i ledelse av teknologi og anvendt engineering
Avansert produksjon
Avansert robotikk og produksjon
Landbruk
Søknad Utvikling
Arkitektonisk design
Arkitektur og konstruksjon
Bilteknologi
Luftfartsledelse og -operasjoner
Grunnleggende CADD- og Solidworks-sertifiseringer
Bio Medical
Bioteknologi
Business
Bedriftsregnskap
Business administrasjon
Bedriftsledelse
Næringsliv og industri
Snekring
Datainformasjonssystemer
Datanettverkssystem
Dataprogramering
Informatikk
Datasystemnettverk
Data- og informasjonsvitenskap
Tekniker for numeriske datamaskinkontroller
Konstruksjon Teknologi
Korrosjonsteknologi
Strafferett
Cybersecurity
Cybersikkerhet og informatikk
Dataanalyse og databaseadministrasjon
Design og visuell kommunikasjon
Digitale medier
Digitale medier og teknologi
Utkast og designteknologi
Barnehageutdanning
Utdanning
Elektroteknisk teknologi
Elektronisk teknologi
Energistyring
Engineering
Ingeniør og mekatronikk
Miljøledelse
Spill og animasjon
Helseprofesjoner
Helsevitenskap
Teknologi for helseinformasjon
Helsetjenester
Histologic teknologi
Gjestfrihet og næringsmiddelindustri
Gjestfrihetsadministrasjon/ledelse
Industriell teknologi
Industriell vedlikeholdsteknologi
Informasjonsteknologi
Informasjonsteknologi Cybersecurity Specialist
Instrumentering og elektrisk teknologi
Intelligent automatiseringsteknikk
Tverrfaglige studier/Generelle studier
Liberal Arts
Autorisert praktisk sykepleier
Livsvitenskap
Logistikk og ledelse
Maskinering
Markedsføring og finans
Maskinteknikk
Mekatronikk
Mobil og webutvikling
Moderne design og entreprenørskap
Nettverksadministrasjon
Nettverksteknologi
Sykepleie
Sykepleie og medisin
Advokatassistent
Apotek
PreMed/PreDental
Prosessteknologi
Registrert sykepleier
REALFAGsutdanning og ledelse
Simulering spill og teknologi
Programvare utvikling
Programvareutvikling
Lærer prep
UX-design
Sveiseteknologi
Lukk-ikonet

Veier:
College partnere:
Bransjepartnere: