Ang gurong ito toolkit ay nilikha upang gawing mas madali ang buhay ng mga abalang tagapagturo sa pamamagitan ng pagpapakita ng lahat ng mahalagang mapagkukunan na kailangan mo para makagawa ng SkillsBuild para sa mga Mag-aaral sa iyong silid-aralan.