అమలు గైడ్

కరిక్యులం మ్యాప్ లు

విద్యార్థుల కొరకు స్కిల్స్ బిల్డ్ పై ఆసక్తి ఉన్న మా అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ప్రాంతాల కొరకు మేం కరిక్యులం మ్యాప్ లను రూపొందించాం. ఆ టాపిక్ కొరకు కరిక్యులం మ్యాప్ కు తీసుకెళ్లడం కొరకు దిగువ ప్రతి ప్రాంతాన్ని క్లిక్ చేయండి.

కరిక్యులం మ్యాప్ లు

విద్యార్థుల కొరకు నైపుణ్యాలపై కరిక్యులం మ్యాప్ లు మీ స్కూలు లేదా ఆర్గనైజేషన్ మీ విద్యార్థుల కొరకు మీ వద్ద ఉన్న లక్ష్యాలను మా ఫ్లాట్ ఫారంపై కోర్సు ఆఫర్ లకు అలైన్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది. వీటిలో విద్యార్థి లక్ష్యాలు మరియు లక్ష్యాలు, కోర్సులు మరియు కార్యకలాపాలకు ప్రత్యక్ష లింకులు, ప్రతి దానికి అంచనా సమయం మరియు ఏవైనా సంబంధిత ఉపాధ్యాయ పాఠం ప్రణాళికలు ఉన్నాయి. 

 

 

 

కరిక్యులం మ్యాప్ లు:

 

ఇంట్రో టు టెక్ కరిక్యులం మ్యాప్ 

 

కృత్రిమ మేధస్సు పాఠ్యప్రణాళిక పటం

 

ప్రొఫెషనల్ స్కిల్స్ కరిక్యులం మ్యాప్ 

 

ధారణీయత కరిక్యులం మ్యాప్

 

డేటా సైన్స్ కరిక్యులం మ్యాప్ 

 

డిజైన్ థింకింగ్ కరిక్యులం మ్యాప్ 

 

క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కరిక్యులం మ్యాప్

 

జాబ్ అప్లికేషన్ ఎసెన్షియల్స్ కరిక్యులం మ్యాప్

 

సైబర్ సెక్యూరిటీ కరిక్యులం మ్యాప్

 

మైండ్ ఫుల్ నెస్ కరిక్యులం మ్యాప్ 

 

బ్లాక్ చైన్ కరిక్యులం మ్యాప్