మమ్మల్ని సంప్రదించండి
పి-టెక్ గురించి ప్రశ్నలతో

గురించి ఒక ప్రశ్న కలిగి P-టెక్? Fill out the సంక్షిప్త రూపం below and let us know how we can help.

బాణం క్రిందికి చూపించే టర్కోయిస్ చిహ్నం
సహాయం & మద్దతు

పి-టెక్ విద్య మోడల్, సాధారణ సమాచారం లేదా మద్దతు గురించి ప్రశ్నలు? మేము సహాయం ఇక్కడ ఉన్నారు! ప్రత్యక్ష చాట్ ప్రారంభం లేదా మాకు ఒక ప్రత్యక్ష సందేశం పంపండి మరియు మేము వెంటనే మీరు సంప్రదిస్తాము.