Liên hệ với chúng tôi
với các câu hỏi về P-TECH

Bạn có câu hỏi về P-TECH? Điền vào mẫu ngắn gọn dưới đây và cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể giúp đỡ.

Biểu tượng màu ngọc lam với mũi tên hướng xuống
Trợ giúp & hỗ trợ

Câu hỏi về mô hình giáo dục P-TECH, thông tin chung hay hỗ trợ? Chúng tôi ở đây để giúp đỡ! Bắt đầu trò chuyện trực tiếp hoặc gửi tin nhắn trực tiếp cho chúng tôi và chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn.