పి-టెక్ గురువు ప్రశంసలు

అప్రిసియేషన్

ఇటీవలి మాసాలలో, అధ్యాపకులు, పాఠశాల నాయకులు, and partners all over the world have పని లెక్కలేనన్ని గంటల నిర్ధారించడానికి అభ్యాసం కొనసాగుతోంది ఉన్నప్పటికీ, ప్రపంచ పాండమిక్. ఈ అద్భుతమైన నెట్వర్క్ విద్యార్థులు ప్రేరణ, వాటిని సవాలు, మరియు ఆన్లైన్ కొత్త అవకాశాలు వాటిని కనెక్ట్-ఒక బీట్ లేదు లేకుండా! ఉపాధ్యాయులు ముఖ్యంగా వెళ్ళాను కొత్త పొడవులు మరియు ముందుకు కష్టం గతంలో కంటే బట్వాడా ఒక అతుకులు అనుభవం విద్యార్థులు. మా కృతజ్ఞతా ఒక టోకెన్, మేము చర్య లో మా ఉపాధ్యాయులు ఒక చిన్న వీడియో కలిసి చాలు. మీరు చేసే ప్రతిదాన్ని ధన్యవాదాలు!