Leer over de geschiedenis van P-TECH

De Amerikaanse economie zal tegen 2024 16 miljoen banen creëren waarvoor een diploma van hoger onderwijs nodig is, hoewel niet noodzakelijk een diploma van een vierjarige hogeschool. De vraag naar deze "nieuwe-boordenbanen" blijft toenemen, aangezien miljoenen banen waarvoor alleen een diploma van de middelbare school nodig is, zijn verdwenen. Dit "nieuwe-boorden"-verschijnsel beperkt zich niet tot de VS, maar heeft gevolgen voor de vraag naar arbeidskrachten over de hele wereld. P-TECH werd ontworpen om deze uitdagingen aan te gaan.

pijl en vierkant

P-TECH's geschiedenis

Jongeren begrijpen de noodzaak om zich voor te bereiden op de werkplek door vaardigheden en onderwijs te verwerven, maar toch behaalt een hoog percentage geen universitair diploma. In de VS studeert 13 procent van de studenten op tijd af aan een community college. Onder studenten met een laag inkomen ligt het percentage studenten dat een diploma behaalt aanzienlijk lager.

Om een holistische benadering van onderwijs en de ontwikkeling van arbeidskrachten te bieden, hebben IBM, het New York City Department of Education en The City University of New York in september 2011 de eerste P-TECH-school in Brooklyn, New York, ontworpen en gelanceerd - en de eerste klas is in juni 2015 afgestudeerd.

P-TECH is ontworpen met twee doelen:

- De wereldwijde "vaardigheidskloof" aanpakken en de regionale economieën versterken door een beroepsbevolking op te bouwen met de academische, technische en professionele vaardigheden die nodig zijn voor banen in de nieuwe sectoren.

- Kansarme jongeren een innovatieve onderwijskans bieden - met een directe weg naar het behalen van een universitair diploma en loopbaanbereidheid.

Na een bezoek van de Australische premier aan P-TECH Brooklyn in 2014, lanceerde Australië het jaar daarop twee P-TECH-scholen: Newcomb College in Geelong en Federation College in Ballarat. Sindsdien hebben nog eens zesentwintig landen P-TECH overgenomen.

P-TECH is nu uitgegroeid tot meer dan 300 scholen en er wordt aan verdere replicatie gewerkt. Meer dan 600 grote en kleine bedrijven werken samen met scholen in een breed scala van sectoren, waaronder IT voor de gezondheidszorg, geavanceerde fabricage en energietechnologie.

geschiedenisbeeld

Voormalig Iers minister van Onderwijs Joe McHugh bezoekt P-TECH-studenten in Dublin, en voormalig VS-president Obama bezoekt P-TECH-studenten in Brooklyn, NY.