Đăng ký

Hướng dẫn sinh viên

Giáo viên có thể sử dụng phần này để hỗ trợ học sinh trong quá trình đăng ký.

Đăng ký thông qua URL tùy chỉnh

Chúng tôi đề nghị giáo viên đưa học sinh của họ đến một lớp học với máy tính và internet có sẵn cho họ để chia sẻ các liên kết và thực hiện quá trình đăng ký với họ.
Nếu ở bên nhau không phải là một lựa chọn, thì giáo viên có thể cảnh báo học sinh trong lớp rằng họ phải kiểm tra email của họ để tìm liên kết mà giáo viên sẽ chia sẻ.
Sau đó, giáo viên sẽ gửi một email bao gồm URL đăng ký tùy chỉnh.
Hãy xem nội dung được đề xuất của email:

 

Khi học sinh nhấp vào liên kết URL, nó sẽ đưa họ đến một trang trông giống như trang này. Nếu trường học của bạn sử dụng Google hoặc Microsoft, sinh viên có thể đăng nhập bằng phương pháp này, tuy nhiên, hãy đảm bảo trường học của bạn có quan hệ đối tác chính xác với Microsoft.. Nếu không, họ có thể đăng ký bằng ID tùy chỉnh và sử dụng email trường học của họ. 

Tiếp theo, học sinh sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cơ bản cho tài khoản của họ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Màn hình sẽ theo sau việc nhắc nhở học sinh  đăng ký bằng cách cung cấp thông tin như tên, địa chỉ email của họ, cho dù họ là sinh viên hay nhà giáo dục và tuổi của họ.

Sau khi chọn quốc gia và độ tuổi của họ, những sinh viên dưới độ tuổi đồng ý kỹ thuật số cho quốc gia của họ sẽ cần phải cung cấp sự đồng ý của phụ huynh để tiếp tục đăng ký. 

Học sinh cũng sẽ cần cung cấp điểm số của mình, đồng ý với Điều khoản sử dụng và Quyền riêng tư dữ liệu, đồng thời kiểm tra tùy chọn email của họ.

 

Sau khi hoàn thành đăng ký thành công, sinh viên sẽ được nhắc chọn sở thích, ngôn ngữ ưa thích và sẽ được yêu cầu xem một hướng dẫn ngắn về việc bắt đầu.

 

 

 

 

Phương thức đăng ký số lượng lớn

Sinh viên sẽ nhận được email sau đây sau khi quản trị viên đã đăng ký số lượng lớn chúng trên SkillsBuild cho sinh viên.

 

 

Sau khi nhấp vào "Go to IBM SkillsBuild", sinh viên sẽ được chuyển đến trang này:

 

 

Học sinh có thể nhấp vào phương thức đăng nhập liên quan đến địa chỉ email đã được cung cấp để đăng ký. Nếu họ đã đăng ký với một địa chỉ Gmail, họ có thể nhấp vào đăng nhập duy nhất của Google và nhập thông tin đăng nhập của họ. Nếu họ đã đăng ký với một email của trường, họ sẽ cần phải tạo một ID tùy chỉnh.

 

Tiếp theo, sinh viên sẽ được nhắc hoàn thành đăng ký vào SkillsBuild cho sinh viên. Họ sẽ thấy các màn hình sau và sẽ cần chọn ngôn ngữ ưa thích của họ, đồng ý với các điều khoản sử dụng, chọn lĩnh vực quan tâm của họ (điều này xác định những gì sẽ hiển thị trên trang chủ của họ, nhưng tất cả các chủ đề sẽ có sẵn cho họ bất kể họ chọn lĩnh vực nào ở bước này) và hoàn thành thông tin cơ bản của họ. Họ cũng sẽ được nhắc xem một hướng dẫn ngắn gọn.