Logo IBM 8-bar Bộ công cụ sẵn sàng nghề nghiệp cho giáo viên

Người thật, con đường thực sự

3-4 học viên
30 phút

Trong hoạt động này, sinh viên sẽ khám phá hồ sơ chuyên môn và suy ngẫm về đặc điểm và thành tích của các cá nhân được lập hồ sơ, và cách những đặc điểm đó vạch ra sự nghiệp hiện tại của mỗi người.

Hoạt động này được thiết kế để giúp sinh viên giải nén những quan niệm định sẵn về con đường sự nghiệp sẽ như thế nào và bắt đầu suy nghĩ về hành trình sự nghiệp của chính họ.

Hướng dẫn hoạt động

Khuếch đại với các tài nguyên bổ sung

Nếu bạn muốn đào sâu hơn vào việc giảng dạy các kỹ năng phỏng vấn và cung cấp cho học sinh của bạn nhiều thực hành hơn, hãy kiểm tra Open P-TECH các khóa học sinh viên tự điều chỉnh nhịp độ.

*Lưu ý: Bạn sẽ cần đăng ký Open P-TECH để truy cập nội dung này.