P-TECH Bắc Mỹ - Lễ tốt nghiệp ảo 2020

Cảm ơn những người đã tham gia vào ngày 24 tháng 6 để chúc mừng sinh viên tốt nghiệp P-TECH Hoa Kỳ của chúng tôi. Giữa Falcon Tech và P-TECH@Carver sản xuất lớp tốt nghiệp đầu tiên của họ, để nghe thông điệp cảm động từ Ginni Rometty, Chủ tịch điều hành của IBM và sự khuyến khích được chia sẻ bởi các nhà lãnh đạo trường học, cựu sinh viên, giáo viên và nhân viên trường học của chúng tôi, Mạng P-TECH rất thích kỷ niệm sinh viên tốt nghiệp năm 2020 của chúng tôi.

Trong trường hợp bạn bỏ lỡ lễ kỷ niệm, hãy xem bản tóm tắt, bên dưới.