โลโก้ ptech

โรงเรียน P-TECH ในสหรัฐอเมริกา

P-TECH เป็นรูปแบบการศึกษาระดับโลกที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วโลกได้พัฒนาทักษะและความสามารถต่าง ๆ ที่จะส่งตรงไปสู่อาชีพที่แข่งขันได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนของเราและนักเรียนของเราด้านล่าง

ลูกศรและสี่เหลี่ยม
ลูกศรชี้ด้านล่าง
420
พันธมิตรอุตสาหกรรม
206
พันธมิตรของโรงเรียน
รูปภาพนักเรียน
95
พันธมิตรของวิทยาลัย
82
เส้นทาง
รูปภาพนักเรียน
รูปภาพนักเรียน

ข่าวและเหตุการณ์ท้องถิ่น

สํารวจข่าวท้องถิ่นเกี่ยวกับ P-TECH และเรียกดูผ่านรายการกิจกรรมในท้องถิ่น

ไอคอนปิด

เส้นทาง:
พันธมิตรของวิทยาลัย:
พันธมิตรอุตสาหกรรม: