โลโก้ ptech

โรงเรียน P-TECH ในเนเธอร์แลนด์

P-TECH เป็นรูปแบบการศึกษาระดับโลกที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วโลกได้พัฒนาทักษะและความสามารถต่าง ๆ ที่จะส่งตรงไปสู่อาชีพที่แข่งขันได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนของเราและนักเรียนของเราด้านล่าง

ลูกศรและสี่เหลี่ยม
ลูกศรชี้ด้านล่าง
9
พันธมิตรอุตสาหกรรม
2
พันธมิตรของโรงเรียน
รูปภาพนักเรียน
2
พันธมิตรของวิทยาลัย
2
เส้นทาง
รูปภาพนักเรียน
รูปภาพนักเรียน
ไอคอนปิด

เส้นทาง:
พันธมิตรของวิทยาลัย:
พันธมิตรอุตสาหกรรม: