โลโก้ ptech

โรงเรียน P-TECH ในประเทศมาเลเซีย

P-TECH เป็นรูปแบบการศึกษาระดับโลกที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วโลกได้พัฒนาทักษะและความสามารถต่าง ๆ ที่จะส่งตรงไปสู่อาชีพที่แข่งขันได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนของเราและนักเรียนของเราด้านล่าง

ลูกศรและสี่เหลี่ยม
ลูกศรชี้ด้านล่าง
1
พันธมิตรอุตสาหกรรม
2
พันธมิตรของโรงเรียน
รูปภาพนักเรียน
1
พันธมิตรของวิทยาลัย
2
เส้นทาง
รูปภาพนักเรียน
รูปภาพนักเรียน

โรงเรียนในประเทศมาเลเซีย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนในพื้นที่และเส้นทางการศึกษาของพวกเขา

ไอคอนปิด

เส้นทาง:
พันธมิตรของวิทยาลัย:
พันธมิตรอุตสาหกรรม: