ไอคอนข้อมูล
Open P-TECH ได้เปลี่ยนชื่อเป็น การสร้างทักษะให้กับนักเรียนและนักการศึกษา

กิจกรรมของ Open P-TECH

เหตุการณ์

เหตุการณ์ทั้งหมด
กำลังจะเกิดขึ้น
ล่าสุด

ประเทศ

ทุกประเทศ
ฝรั่งเศส
แสดงทั้งหมด
แสดงน้อยลง