โลโก้ IBM 8 บาร์ ชุดเครื่องมือเตรียมความพร้อมด้านอาชีพสําหรับครู

สร้างเรซูเม่ของคุณ

แต่ละกิจกรรม
30 นาที

กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างประวัติย่อตามรูปแบบประวัติย่อที่พบบ่อยที่สุดสามรูปแบบ: ตามลําดับเวลาการทํางานและการรวมกัน

นักเรียนจะทบทวนตัวอย่างประวัติย่อ เลือกรูปแบบที่เหมาะกับพวกเขา และใช้เทมเพลตประวัติย่อเพื่อเริ่มสร้างประวัติย่อของตนเอง

คําแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรม

ขยายด้วยทรัพยากรเพิ่มเติม

หากคุณต้องการเจาะลึกทักษะการสัมภาษณ์การสอนและให้นักเรียนของคุณฝึกฝนมากขึ้นลองดู Open P-TECH หลักสูตรนักเรียนที่เรียนด้วยตนเอง

*หมายเหตุ: คุณจะต้องลงทะเบียน Open P-TECH เพื่อเข้าถึงเนื้อหานี้