Odbicia od a
P-TECH Polska Dyrektor Szkoły

Miniaturka dyrektora szkoły w Polsce

Jak opisałbyś doświadczenie dla studentów do udziału w projekcie NOSPR AI?

Udział studentów w projekcie NOSPR AI to wielki zaszczyt, ze względu na współpracę z firmami o zasięgu międzynarodowym oraz fakt uczestnictwa w wydarzeniu XXI wieku. Szkolenie w zakresie sztucznej inteligencji, czyli rozwiązań NOSPR AI, stworzyło możliwość poznania technologii przyszłości i wskazało obszary kształcenia zawodowego, które będą niezbędne w pracy informatyka w najbliższych latach.

Czy technologia sztucznej inteligencji jest ciekawą dziedziną studiów dla studentów?

Sztuczna inteligencja to przyszłościowa gałąź informatyki, która ze względu na swoją wyjątkowość bardzo interesuje studentów. Sztuczna inteligencja była kojarzona głównie przez studentów z np. aplikacjami na smartfony. Dzięki projektowi NOSPR AI i edukacji zawodowej uczniowie dowiedzieli się o jej zastosowaniu w praktyce. Ten obszar zainteresowań wykracza poza możliwości edukacji szkolnej, dlatego też budzi tak duże zainteresowanie.

Jak opisałbyś pierwszy, pilotażowy rok funkcjonowania programu P-TECH w ZSTiO nr 2?

P-TECH zapewnia młodym ludziom wsparcie w rozwijaniu ich umiejętności naukowych, technicznych i zawodowych potrzebnych na rynku pracy XXI wieku oraz w dalszej edukacji. Program jest przykładem jak najlepiej wykorzystać wielostronne partnerstwo, w którym uczniowie mogą się rozwijać, również w środowisku pracy.
W trakcie realizacji programu potencjał uczniów został wzmocniony poprzez zaszczepienie w nich idei ciągłego doskonalenia, opartego na ambicji i wysokich oczekiwaniach, tak aby od początku programu P-TECH czuli się "na dobrej drodze do kariery". Niezbędnym wsparciem w tym zakresie okazał się mentoring - opieka nad uczniami nad pracownikami IBM, a także możliwość obserwacji ich instruktora w jego otoczeniu biznesowym (job shadowing). Korzyści płynące ze współpracy z IBM to: podniesienie poziomu praktycznych szkoleń zawodowych, kształtowanie kompetencji kluczowych, dostęp do najnowszych technologii, popularyzacja zawodów niezbędnych na lokalnym i regionalnym rynku pracy, wymiana doświadczeń, doskonalenie nauczycieli zawodu, współorganizowanie przedsięwzięć motywujących uczniów do rozwijania kompetencji zawodowych, wsparcie w sytuacjach kryzysowych, np. podczas pandemii. Program jest realizowany zgodnie z założeniami pracowników IBM, którzy w trakcie jego realizacji włożyli ogromny wysiłek, będąc wsparciem dla uczniów, nauczycieli i kadry kierowniczej ZSTiO nr 2.

- Aldona Skubiszewska Dyrektor Szkoły, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2