logotyp ptech

Szkoły P-TECH w Teksasie

P-TECH to globalny model edukacyjny, który oferuje uczniom na całym świecie możliwość rozwijania umiejętności i kompetencji, które przełożą się bezpośrednio na nowe kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy. Dowiedz się więcej o programie, szkołach P-TECH i naszych uczniach.

strzałka i kwadrat
strzałka wskazująca dno
204
Partnerów branżowych
108
Szkół P-TECH
wizerunek studenta
29
College Partners (USA)
70
Ścieżki
wizerunek studenta
wizerunek studenta
Ikona "Close

Ścieżki:
Partnerzy szkół średnich o profilu technicznym:
Partnerzy przemysłowi: